Bodeminformatie

Op de website bodemloket.nl kunt u op ieder moment informatie opzoeken over bodemonderzoek en bodemsanering in Den Haag.

Op bodemloket.nl ziet u of er op een bepaalde plek bodemonderzoek is gedaan, of er vervolgstappen nodig waren en of een locatie al gesaneerd is.

Bodem Informatie Punt (BIP)


Heeft u na het raadplegen van de website bodemloket.nl nog vragen? Neem dan contact op met het Bodem Informatie Punt (BIP) via bodeminformatiepunt@denhaag.nl.

Bij het BIP kunt u terecht met vragen over:

  • bodemvervuiling
  • een bodemonderzoek of -sanering op een specifieke locatie

U krijgt in principe binnen 10 werkdagen een reactie op uw vraag.

Bodemdossiers inzien

Om dossiers in te zien, kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Haaglanden via e-mailadres vergunningen@odh.nl of via telefoonnummer (070) 218 99 02.

Gepubliceerd: 1 januari 2015Laatste wijziging: 11 juli 2018