Bezuidenhout-Oost: herinrichting

De straten in Bezuidenhout-Oost worden opnieuw ingericht. Het riool is verouderd en wordt vervangen. De gemeente wil de leefbaarheid in de wijk vergroten door de parkeerdruk te verlagen en de wijk te vergroenen. Het werk wordt in 3 fases gedaan, fase 1 en 2 zijn klaar. De werkzaamheden van fase 3 zijn op 2 september 2021 begonnen.

De werkzaamheden in de gehele wijk Bezuidenhout-Oost zijn opgedeeld in 3 fases om de winkels, bedrijven en woningen zo bereikbaar mogelijk te houden. Het definitief ontwerp voor de 3e fase is nu klaar.

Ontwerp inrichting straten

De riolering wordt in bijna alle straten in fase 3 vervangen. In de Gerard Reijnstraat, de Rijklof van Groenstraat en de Joan Maetsuyckerstraat (het deel tussen de Bezuidenhoutseweg en de Theresiastraat) wordt de riolering niet vervangen.
Straten en pleinen krijgen een nieuwe inrichting. De stoepen worden bestraat met basaltine tegels, de rijbanen met rode gebakken straatbakstenen.
Voor de parkeerstroken worden de bestaande rode klinkers gebruikt die ook in eerdere fases zijn gebruikt. De zogeheten ‘Hagenaartjes’ ofwel de anti-parkeerpaaltjes krijgen waar nodig een plekje op de stoep.

Aanpassingen Theresiastraat

De maximumsnelheid in de Theresiastraat wordt na de herinrichting 30 km per uur. Vanwege deze snelheidsverlaging wordt ook het asfalt vervangen door klinkers. De gemeente wil hinder door trillingen als gevolg van de klinkers voorkomen. De straatwerkgroep Theresiastraat is hier nauw bij betrokken.

Informatie en vragen over fase 3

Het Definitief Ontwerp is inmiddels klaar. Bekijk de stukken. Het voorlopig ontwerp kunt u bekijken in het Raadsinformatiesysteem (RIS302380). Als u vragen heeft over fase 3 kunt u mailen naar mevrouw Van Kessel, omgevingsmanager, bezuidenhout-oost@denhaag.nl.

Schade door werkzaamheden

De gemeente en de aannemer doen er alles aan om schade door werkzaamheden te voorkomen. Als er toch schade is, kunt u dit melden op www.denhaag.nl/nl/meldingen/meldingen-schade.htm. Als u liever liever een brief stuurt, kunt u deze mailen naar de projectorganisatie (bezuidenhout-oost@denhaag.nl). Als u in uw brief uw mailadres zet kunnen we per mail contact opnemen.

Vragenuurtje

Aannemer Heijmans heeft iedere woensdag van 08.30 uur tot 09.30 uur een vragenuurtje in de bouwkeet. Bewoners zijn van harte welkom in de bouwkeet aan de Willem van Outshoornstraat.

Voorlopige planning werkzaamheden per straat (2021-2023)

Let op!
De werkzaamheden aan de Willem van Outhoornstraat hebben langer geduurd dan verwacht. Dit kwam onder andere doordat er zaken onder de grond zijn aangetroffen die het werk hebben vertraagd. De uitloop heeft gevolgen voor de planning van de Sillestraat en de Hendrik Zwaardecroonstraat. De omwonenden worden door de aannemer geïnformeerd over de aangepaste uitvoeringsplanning.

Overzichtskaart met voorlopige planning werkzaamheden per straat
Overzichtskaart met voorlopige planning werkzaamheden per straat
Aangepast planning herinrichting Bezuidenhout Oost
Straatnaam Letter op de kaart Periode
Pahudstraat (tussen Stuyvesantplein – W. van Outhoornstraat) G Eind maart tot begin juni 2022
De Sillestraat (tussen het De Silleplein en de Merkusstraat) H1 Eind april tot eind juni 2022
Pahudstraat (tussen W. van Outhoornstraat – De Sillestraat) L Begin juni tot begin juli 2022
De Sillestraat (tussen de Merkusstraat en de Theresiastraat H2 Medio juni tot medio juli 2022
Merkusstraat (tussen De Sillestraat – C. Houtmanstraat) M Medio juni tot eind juli 2022
H. Zwaardecroonstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) J Eind augustus tot eind okt 2022
J. Maetsuyckerstraat (tussen W. van Outshoornstraat – De Sillestraat) K Medio augustus tot eind sept 2022
J. Camphuijsstraat (tussen W. van Outhoornstraat – Theresiastraat) I Medio september tot begin nov 2022
C. Reinierszkade (tussen De Eerensplein – Bezuidenhoutseweg) X Begin oktober tot eind nov. 2022
De Moucheronstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) V Eind oktober tot medio dec 2022
C. van der Lijnstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) W Medio november tot medio jan 2023
C. Houtmanstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) S Begin januari tot begin maart 2023
Spaarwaterstraat (tussen Houtmanstraat -hoek Spaarwaterstraat) T Eind januari tot medio maart 2023
Spaarwaterstraat (tussen Theresiastraat – hoek Spaarwaterstraat) U Medio februari tot eind maart 2023
Theresiastraat (tussen Laan van NOI – J. Maetsuyckerstraat) N Medio april tot begin juni 2023
G. Reijnststraat (tussen R. van Goensstraat – Bezuidenhoutseweg) Z Begin maart tot begin april 2023
Theresiastraat (tussen J. Maetsuykerstraat – C. Houtmanstraat) O Eind mei tot eind juli 2023
Theresiastraat (tussen C. Houtmanstraat - C. van der Lijnstraat) P Medio augustus tot begin okt 2023
De Eerensplein noordzijde (tussen C. van der Lijnstraat – C. Reinierszkade) Q Begin september tot eind okt 2023
R. van Groenstraat (tussen Laan Van NOI - J. Maetsuykerstraat) Y Medio september tot eind okt 2023
De Eerensplein zuidzijde (tussen C. van der Lijnstraat - C. Reinierszkade) R Begin oktober tot medio nov 2023
J. Maetsuyckerstraat (tussen Theresiastraat – Bezuidenhoutseweg) A donkerblauw Eind oktober tot begin dec 2023

Straten die al klaar zijn:

Straten die al gereed zijn
A geel: W. van Outhoornstraat (tussen Laan van NOI – De Sillestraat)
B: De Sillestraat (tussen W. van Outhoornstraat – Altingstraat)
C: J. Camphuijsstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat)
D: H. Zwaardecroonstraat (tussen J. van Stolberglaan – W. van Outhoornstraat)
E: 2e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat)
F: 3e J. Maetsuyckerstraat (tussen H. Zwaardecroonstraat – W. van Outhoornstraat)

Download de BouwApp

Met deze app houdt de aannemer bewoners op de hoogte van de werkzaamheden. De BouwApp is te vinden in de Google Play Store of Apple Store. Zoek in de app op ‘herinrichting Bezuidenhout-Oost fase 3’.

Gepubliceerd: 10 juni 2022Laatste wijziging: 16 juni 2022