Belgisch Park: vervangen riolering

Vanaf begin november 2019 laat de gemeente de riolering in een deel van het Belgisch Park vervangen. Als eerste is de Badhuisweg tussen de Brusselselaan en de Cremerweg aan de beurt. Daarna volgen (delen van) de Brusselselaan, Ypersestraat, Brugsestraat, Leuvensestraat en Mechelsestraat. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin juli 2020.

Kruispunt Mechelsestraat
Kruispunt Mechelsestraat

Wat gaat er gebeuren?

 • De riolering is verouderd en wordt (in fases) vervangen. Daarvoor gaat de straat in zijn geheel open: van erfgrens tot erfgrens.

 • De huisaansluitingen en de kolken (waterafvoerputten) worden eveneens vervangen.

 • In de Brugsestraat, Leuvensestraat en Mechelsestraat verdwijnt het asfalt en komen er klinkers.

 • Op de Badhuisweg en de Brusselselaan komt nieuw asfalt.

 • De stoepen worden met de bestaande tegels opnieuw gelegd.

 • Er komt een inritconstructie bij de ingang van de Brusselselaan vanaf de Doorniksestraat.

  Planning en fasering

  De planning en fasering zijn voorlopig. Onverwachte omstandigheden, zoals het weer of obstakels in de grond, kunnen zorgen voor veranderingen. Bij grote veranderingen krijgen bewoners tijdig bericht.

  Plattegrond met fasering van de werkzaamheden. de nummers 1 tot en met 7 geven de volgorde en de tijdsperiode aan. Klik op de kaart voor een vergroting.
  Plattegrond met fasering van de werkzaamheden. de nummers 1 tot en met 7 geven de volgorde en de tijdsperiode aan. Klik op de kaart voor een vergroting.
  1. Badhuisweg (donkeroranje): begin november - eind december 2019

  2. Brusselselaan, deel 1 (lichtoranje): begin januari- eind februari 2020

  3. Ypersestraat (geel): eind januari - begin maart 2020

  4. Brugsestraat (lichtgroen): begin februari - begin april 2020

  5. Leuvensestraat (donkergroen): half maart - half april 2020

  6. Mechelsestraat (lichtblauw): eind maart - eind mei 2020

  7. Brusselselaan, deel 2 (donkerblauw): begin mei - begin juli 2020

  De Brusselselaan wordt in 2 fasen gedaan. In het midden van de Brusselselaan (het witte deel op de kaart) zijn de werkzaamheden al eerder uitgevoerd en hoeft nu niets meer te gebeuren. Dit gedeelte blijft altijd bereikbaar, omdat de werkzaamheden in de rest van de Brusselselaan in 2 verschillende tijdsvakken worden uitgevoerd.

  Bomen

  Voor de werkzaamheden aan het riool beginnen, kapt de gemeente 8 bomen. Zij zijn in slechte conditie en zouden de werkzaamheden niet overleven. Als de werkzaamheden klaar zijn, komen er nieuwe bomen van dezelfde soort op deze plekken terug.

  Meetpunten

  Om de riolering te kunnen vernieuwen, wordt in een deel van het gebied de grondwaterstand tijdelijk verlaagt. Om te voorkomen dat hierdoor schade ontstaat aan woningen, plaatst de gemeente meetpunten (zogenoemde hoogteboutjes) op een aantal gevels. Hiermee wordt gecontroleerd dat er geen verzakkingen zijn.

  Voor bewoners

  Om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, vraagt de gemeente bewoners om:

  • de auto ergens anders te parkeren
  • obstakels zoals fietsen en bloembakken weg te halen
  • overhangend groen en hagen weg te halen.

  Bereikbaarheid

  Voor de werkzaamheden aan het riool moet de straat in zijn geheel open. De gemeente doet er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven via loopschotten voor voetgangers altijd bereikbaar.

  Parkeren

  Om overlast te beperken, worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Hierdoor is steeds een aantal parkeerplaatsen niet te gebruiken. Heeft u een invalideparkeerplaats, dan biedt de gemeente u een tijdelijke invalideparkeerplaats (op kenteken) aan, die voor u het meest geschikt is. Parkeert u op eigen terrein en heeft u geen parkeervergunning, dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen. Neem voor parkeren contact op met de omgevingsmanager van de gemeente.

  Hulpdiensten

  De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt goed kunnen bereiken. Parkeer daarom uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er in geval van nood goed door kunnen. Als het nodig is, legt de gemeente rijplaten neer voor de hulpdiensten.

  Veiligheid

  De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hiervoor te waarschuwen.

  Huisvuil

  Als uw straat is opgebroken, kan de vuilniswagen er niet in. Er staan dan borden waar u uw afval op de ophaaldagen kwijt kunt. Helaas moet u hiervoor waarschijnlijk iets verder lopen dan u gewend bent.

  Kruispunt Leuvensestraat en Brugsestraat
  Kruispunt Leuvensestraat en Brugsestraat

  Meer informatie

  Heeft u vragen over het werk? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Manon Baan. Stuur een e-mail naar manon.baan@denhaag.nl of bel met telefoonnummer 06 - 50 08 58 85. Krijgt u het antwoordapparaat? Spreek dan uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt zo spoedig mogelijk teruggebeld.

  Zie ook: Water en bodem

  Gepubliceerd: 20 september 2019Laatste wijziging: 11 november 2019