Water en bodem

Bodemsanering

Is uw bodem verontreinigd? Of bestaat het vermoeden dat er verontreiniging is? Dan moet u de grond en het grondwater laten reinigen. De gemeente mag u tot een (vervolg)bodemonderzoek of sanering verplichten.

Lees meer

Uitgelicht

  • Onderhoud aan kademuren en bruggen in de stad