Den Haag - Jaarprogramma milieueducatie 2018-2019 - Natuur- en milieulessen voor scholen

Jaarprogramma milieueducatie 2018-2019 - Natuur- en milieulessen voor scholen

Om kinderen bewust te maken van natuur en milieu heeft de afdeling Milieueducatie van de gemeente een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Bekijk het programma en schrijf u in voor de activiteiten van het jaarprogramma voor het primair en voortgezet onderwijs 2018-2019.

Het aanbod is verdeeld in de thema’s afval en grondstoffen, groen en biodiversiteit, klimaat en energie, openbare ruimte, voedsel en water, past nu beter binnen de Haagse beleidsvelden.

Meisje kijkt naar windmolentje

Gepubliceerd: 6 mei 2018Laatste wijziging: 16 juli 2018