Milieuzones Den Haag

Het verkeer in de stad is een grote vervuiler van de lucht. Den Haag heeft daarom milieuzones waar de meest vervuilende voertuigen worden geweerd.

Hier vindt u meer informatie over de milieuzones in de stad:

Luchtkwaliteit

Door milieuzones in te stellen, verbetert de kwaliteit van de lucht in de stad. Dat is belangrijk voor uw gezondheid en voor die van kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen met luchtwegproblemen.

Gevolgen vieze lucht

Als gevolg van luchtvervuiling leeft de gemiddelde Nederlander naar schatting 13 maanden korter. Luchtvervuiling maakt hart- en vaatziekten en longaandoeningen erger.

Den Haag 2030

Den Haag wil daarom in 2030 voldoen aan de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof. Den Haag voldoet al aan de advieswaarde van de WHO voor stikstofdioxide. Maar de gemeente wil de uitstoot nog verder verlagen.

Planning nieuwe milieuzones

De komende jaren komen er nieuwe milieuzones bij:

  • 2020: verbod op 2-takt bromfietsen en -snorfietsen
  • 2021: milieuzone dieselauto’s (inclusief taxi’s)
  • 2021: uitbreiding milieuzone vrachtauto’s
  • 2022: aanscherping milieuzone vrachtauto’s
  • 2022: milieuzone vrachtauto’s geldt ook voor touringcars
  • 2025: stadsbussen zijn uitstootvrij
  • 2025: bevoorrading Haagse binnenstad is uitstootvrij
  • 2030: Den Haag voldoet aan advieswaarde WHO voor fijnstof

Zie ook

Gepubliceerd: 22 mei 2020Laatste wijziging: 12 april 2021