Meten Haagse luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in Den Haag wordt steeds beter. Dat blijkt uit berekeningen en door het meten van de Haagse luchtkwaliteit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meet op enkele plaatsen in Den Haag de kwaliteit van de lucht. De gemeente meet al sinds 2008 op meer dan 100 punten in de stad de hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meet ieder uur in Den Haag de luchtkwaliteit met 3 meetstations. De meetstations zijn onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Voorbeeld luchtmeetkaart
Voorbeeld luchtmeetkaart

Totaal meten 45 RIVM-meetstations de luchtkwaliteit in Nederland. De meetstations in Den Haag zijn gelegen aan:

  • De Constant Rebecquestraat, Centrum/Segbroek
  • Amsterdamse Veerkade, Centrum
  • Bleriotlaan, Ypenburg.

Bekijk de door het RIVM gemeten actuele luchtkwaliteit in Den Haag op www.luchtmeetnet.nl.

In de periode juli 2016 tot december 2017 heeft een tijdelijk meetstation de luchtkwaliteit gemeten aan de Vaillantlaan. De resultaten van de metingen vindt u in deze rapportage.

Jaarrapportage meetstation Vaillantlaan 2016/2017 (PDF, 825,1 kB)

Hoe meet de gemeente stikstofdioxide (NO2)

Met buisjes laat de gemeente in een aantal drukke Haagse straten de hoeveelheid NO2 meten. Deze buisjes heten Palmesbuisjes en blijven een maand in de straat hangen. Ze meten de gemiddelde concentratie van NO2 in die maand. Elke maand wordt weer een nieuw meetbuisje opgehangen. Uit alle maandmetingen wordt een jaargemiddelde van NO2 berekend. De meetresultaten worden goedgekeurd aan de hand van 2 meetstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (meetstations 494 en 445).

Hoeveel NO2 heeft de gemeente gemeten

Voorbeeld kaart luchtkwaliteit
Voorbeeld kaart luchtkwaliteit

Op de kaart met de luchtkwaliteit (jaargemiddelden NO2 metingen in Den Haag) ziet u welke concentraties stikstofdioxide de gemeente de afgelopen 5 jaar heeft gemeten op elk meetpunt.

Het jaarrapport 2017 geeft meer informatie over de NO2-metingen in Den Haag, zoals de seizoensinvloeden, de soorten meetpunten, de gemeten achtergrondconcentraties, de trend van de laatste jaren en een vergelijking met de metingen van het RIVM.

Jaarrapport stikstofdioxide concentratiemeting Den Haag 2017 (PDF, 3,1 MB)

Meten en rekenen

De metingen van gemeente en het RIVM zijn een aanvulling op de berekening van de luchtkwaliteit. Met een rekenmodel wordt jaarlijks de luchtkwaliteit berekend en voorspeld. Het rekenmodel beoordeelt de kwaliteit van de lucht langs alle hoofdwegen van Den Haag. Het model kan ook worden gebruikt om te berekenen wat de effecten zijn van extra maatregelen, zoals het uitbreiden van de milieuzone. 

Voor een goed beeld van de ontwikkeling van de luchtkwaliteit is rekenen de enige werkbare en betaalbare mogelijkheid. Metingen zijn namelijk gevoelig voor tijdelijke zaken zoals opbrekingen, omleidingen en het weer. Het meten van fijn stof en roet is ook duur. Alleen kostbare hoogwaardige metingen zoals die van het RIVM, mogen gebruikt worden om aan normen te toetsen. De eenvoudige metingen met buisjes zijn niet betrouwbaar genoeg.

Op www.nsl-monitoring.nl kunt u op een kaart bekijken hoe de luchtkwaliteit in uw buurt is.

Rekenmodel

Het rekenmodel is ontwikkeld door het RIVM. Het is een toegelaten middel om te toetsen aan de luchtkwaliteitsnormen. De berekeningen met dit model komen goed overeen met de metingen in Den Haag. Dit model kan bovendien de hoeveelheid fijn stof en roet bepalen op alle rekenpunten langs drukke wegen. Alleen al in Den Haag zijn het er duizenden. Alle overheden in Nederland baseren hun beleid op de berekeningen met dit model. De gemeente Den Haag doet dat ook.

Onder de norm

De berekeningen en metingen laten zien dat lucht steeds schoner wordt. Volgens het rekenmodel voldoet de Haagse lucht aan de Europese normen. De concentraties stikstofdioxide zijn langs de drukste wegen nog hoog, maar zullen de komende jaren verder dalen. De concentraties voor fijn stof zijn en blijven ver onder de Europese normen. Voor roet bestaan geen normen, maar de roetconcentraties dalen snel.

Meer informatie

Jaarrapporten gemeentelijke NO2-metingen

Jaarrapport 2014 (PDF, 1,7 MB)
Jaarrapport 2013 (PDF, 1,6 MB)

Gepubliceerd: 31 augustus 2016Laatste wijziging: 22 oktober 2019