Haagse luchtkwaliteit meten

De gemeente houdt de Haagse luchtkwaliteit goed in de gaten. Met berekeningen en metingen kijkt ze of de luchtkwaliteit beter wordt. Overal in de stad voldoet de kwaliteit van de lucht aan Europese normen. Voor de gezondheid van inwoners en bezoekers is het belangrijk om de luchtkwaliteit verder te verbeteren.

De luchtkwaliteit wordt gemeten door:

 • het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM meet de luchtkwaliteit op een paar plaatsen in Den Haag
 • de gemeente zelf. Zij meet hoeveel stikstofdioxide (NO2) er in de lucht zit. Dat doet ze op meer dan 100 punten in de stad

Met een rekenmodel berekent en voorspelt het RIVM de luchtkwaliteit. Met dit rekenmodel maakt de gemeente haar beleid voor de toekomst.

Metingen van het RIVM

Het RIVM meet ieder uur de luchtkwaliteit in de stad met 3 meetstations. De meetstations zijn onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit.

Voorbeeld luchtmeetkaart
Voorbeeld luchtmeetkaart

De meetstations in Den Haag zijn aan:

 • De Constant Rebecquestraat, stadsdeel Centrum/Segbroek
 • Amsterdamse Veerkade, stadsdeel Centrum
 • Bleriotlaan, stadsdeel Leidschenveen-Ypenburg

Wilt u weten wat het RIVM gemeten heeft? U kunt de luchtkwaliteit bekijken op www.luchtmeetnet.nl.

Metingen van de gemeente

Met buisjes meet de gemeente in een aantal drukke straten hoeveel NO2 er is. Deze buisjes heten Palmesbuisjes en blijven een maand in de straat hangen. Ze meten hoeveel NO2 er gemiddeld is in die maand. Na een maand vervangt de gemeente de buisjes. Uit alle maandmetingen berekent de gemeente hoeveel NO2 er gemiddeld per jaar is. De meetresultaten worden vergeleken met de metingen van het RIVM.

Wilt u zien hoeveel stikstofdioxide (NO2) de gemeente heeft gemeten op elk meetpunt? Kijk dan naar de Stikstofdioxide concentratiemetingen 2019 en 2020 Den Haag voor meer informatie.

In de jaarrapporten vindt u meer informatie over de NO2-metingen. Het gaat dan om:

 • seizoensinvloeden
 • soorten meetpunten
 • gemeten NO2
 • ontwikkeling van de laatste jaren
 • vergelijking met de metingen van het RIVM

Stikstofdioxide (NO2) meten met buisjes

Met buisjes meet de gemeente in een aantal drukke straten hoeveel NO2 er is. Deze buisjes heten Palmesbuisjes en blijven een maand in de straat hangen. Ze meten hoeveel NO2 er gemiddeld is in die maand. Na een maand vervangt de gemeente de buisjes. Uit alle maandmetingen berekent de gemeente hoeveel NO2 er gemiddeld per jaar is. De meetresultaten worden vergeleken met de metingen van het RIVM.

Rekenmodel luchtkwaliteit

Naast de metingen van de gemeente en het RIVM is er ook een rekenmodel. Met dit rekenmodel berekent en voorspelt het RIVM elk jaar de luchtkwaliteit. Het rekenmodel:

 • beoordeelt de kwaliteit van de lucht langs alle hoofdwegen van Den Haag
 • kan worden gebruikt om de gevolgen te berekenen van extra maatregelen, zoals het uitbreiden van een milieuzone

Bekijk de luchtkwaliteit in uw buurt op www.nsl-monitoring.nl.

Luchtkwaliteitsnormen controleren

Het rekenmodel van het RIVM controleert de luchtkwaliteitsnormen. De berekeningen met dit model komen goed overeen met de metingen in Den Haag. Het model kan ook bepalen hoeveel fijnstof en roet er in de lucht zit langs drukke wegen. Alle overheden in Nederland maken hun beleid op de berekeningen met dit model. De gemeente Den Haag doet dat ook.

Eenvoudige metingen met buisjes zijn voor het maken van beleid niet betrouwbaar genoeg. Dat komt omdat de metingen gevoelig zijn voor bijvoorbeeld werk aan de weg en het weer.

Lucht verder verbeteren

De berekeningen en metingen laten zien dat de Haagse lucht voldoet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit. Den Haag wil de luchtkwaliteit nog verder verbeteren. Dat is belangrijk voor de gezondheid van inwoners en bezoekers. De gemeente wil in 2030 voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor NO2 voldoet de gemeente daar nu al aan. Voor fijnstof nog niet.

Meer informatie

Gepubliceerd: 27 februari 2020Laatste wijziging: 27 september 2021