Westduinpark en Wapendal

Het Westduinpark en Wapendal zijn unieke beschermde natuurgebieden. Ze maken deel uit van het toekomstige Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Westduinpark ligt tussen zee en stad. Het aaneengesloten duingebied verbindt Kijkduin met Scheveningen. Daarmee is dit een van de grootste groengebieden in Den Haag.

Het Westduinpark en Wapendal zijn ontstaan door een eeuwenlang samenspel van zand, zee en wind. Hiermee vormen de duinen een dynamisch, levend en afwisselend landschap. Het is het leefgebied voor vele waardevolle, beschermde planten- en diersoorten. Samen vormen ze het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal. Daarmee horen ze bij het netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa. Het natuurgebied is ongeveer 245 hectare groot en heeft een belangrijke betekenis voor Den Haag op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Lees hierover meer op www.natura2000.nl.

Bijzonder duingebied

Den Haag is trots op dit bijzondere duingebied en de vele vrijwilligers die helpen om de natuur en cultuurhistorie te beschermen en het verhaal van het Westduinpark doorvertellen. Bekijk hier de film over het gebied.

Bekijk de video: Westduinpark en Wapendal, een uniek natuurgebied in eigen stad

Wapendal is vooral bekend om zijn grazende pony’s in de winter en om de paarse bloei van de duinheide in augustus. Dit deelgebied is zeer kwetsbaar en daarom ontoegankelijk. U kunt dit bijzondere natuurgebied vanaf het omliggende voetpad goed beleven. In het Westduinpark kunt u wandelen, fietsen en paardrijden.

Kinderen te paard rijden door het natuurgebied

Het terugbrengen van natuur

De kwaliteit van het Westduinpark is op sommige plaatsen nog matig tot slecht. Om de kwaliteit van de natuur te verbeteren is natuurherstel noodzakelijk. Door beplanting en paden weg te halen, krijgt de oorspronkelijke natuur de kans om zich te herstellen. Het natuurherstel is te volgen in de Natte Pan en het Wieringseduin. Deze deelgebieden werden in 2011 en 2013 door de gemeente in het kader van Natura2000 hersteld. Na deze herstelmaatregelen wordt het duingebied op een natuurlijke manier beheerd door Schotse Hooglanders, schapen en Shetlandpony’s te laten grazen.

Zie ook: Blog van de stadsecoloog over vleermuizen in het Westduinpark
   Nieuwe weg in het Westduinpark

     Haagse kudde

     U komt naast duinkonijnen ook Schotse hooglanders, Shetlandpony’s en schapen tegen in dit mooie duingebied. Deze grazers helpen mee met het beheer van dit duingebied. Ze eten planten, struiken en bomen, en houden het duin open en gevarieerd. Inmiddels wordt ongeveer 200 hectare van dit natuurgebied begraasd. Bij begrazen wordt altijd gekeken naar de veerkracht van het gebied, de doelstellingen voor het natuurgebied en de voedselvoorraad voor de dieren.

     Er lopen momenteel in het Westduinpark 11 koeien rond. 4 hiervan worden voor de zomermaanden naar De Uithof verplaatst. Hiermee verminderen wij tijdens de zomer de begrazingsdruk in de duinen. De pony’s in Wapendal en in het Westduinpark (in de Paddenpoel) zijn alleen in de wintermaanden (oktober tot half maart) te zien. De schapen vlakbij Kijkduin zijn in het late voorjaar (eind mei) voor een paar weken weer te zien. Het zijn geen gewone dieren dus het is goed om rekening te houden met de onderstaande punten:

     • Voer de dieren niet. Door het voeren gaan de grazers denken dat mensen altijd eten bij zich hebben. Hierdoor kunnen de dieren op mensen afkomen of wachten ze op mensen voor de klaphekjes. Dat kan voor bezoekers bedreigend en soms zelfs gevaarlijk zijn. Gevaarlijke dieren worden uit het duingebied weggehaald.
     • Geniet op afstand van de grazers en houd uw hond te allen tijde aan de lijn. Grazers zijn bang voor honden en kunnen in paniek raken.
     • Laat de dieren met rust en verstoor ze niet.
      Schotse hooglanders op pad

      Speelplekken in het Westduinpark

      In het Westduinpark kunnen kinderen spelen in zandspeelplaats De Berenkuil die recent is opgeknapt of een van de andere speelplekken. Ook de uitzichtpunten, het strandmuseum Jutterskeet Ome Jan en het Stille strand zijn een bezoek waard.

      Wandelexcursies met de boswachter

      In het voorjaar en najaar worden in het duin wandelexcursies georganiseerd. Onder leiding van een deskundige boswachter ontdekt u alle bijzonderheden en mooie plekjes van dit prachtige duingebied. De wandelexcursies vinden plaats in deelgebieden de Natte Pan en het Wieringseduin.

      Honden aangelijnd

      Honden zijn in het Westduinpark toegestaan. Om de natuurwaarde te beschermen moet u uw hond wel aangelijnd houden. Vergeet ook niet om zakjes voor het opruimen van de hondenpoep mee te nemen. Dicht bij de woonwijken mag uw hond op aangewezen plekken wél loslopen. Via het duingebied heeft u ook toegang tot het strand. Lees meer over honden op het strand.

      Verbetering wandelpaden

      De gemeente werkt op dit moment aan de verbetering van een aantal wandelpaden in het gebied. De gemeente kreeg signalen van omwonenden dat de paden niet goed toegankelijk zijn. De verharding is op een aantal plekken niet goed meer waardoor de paden moeilijk begaanbaar zijn. De gemeente gaat nu met de wensen van de omwonenden aan de slag. De paden worden verhard met schelpen. De steile delen krijgen schelpenasfalt zoals dit bij het Fuutpad is toegepast. De paden zijn eind februari 2019 klaar.

       Bereikbaarheid strandtenten

       • Voor strandtent Zuid neem de ingang aan de Zeezwaluwstraat.
       • Voor strandtent De Staat en de Haagse Kustzeilvereniging neem de ingang aan de Duivelandsestraat.
       • Voor strandtent De Kwartel neem de ingang aan de Duivelandsestraat of het Fuutpad aan de Laan van Poot.

       Routebeschrijving naar het gebied

       Het duingebied ligt tussen de badplaatsen Kijkduin en Scheveningen in. Het duingebied heeft diverse ingangen. U kunt er onder andere komen via de Duivelandsestraat, de De Savornin Lohmanlaan en de Kijkduinsestraat.

       Tram 12 naar Duindorp en bussen 23 (Duindorp), 24 en 26 (Kijkduin) hebben allemaal het eindpunt aan verschillende randen van het gebied. Zie voor actuele informatie de website van de htm.

       Met de auto rijdt u via de Kijkduinstraat. Parkeer op een van de parkeerterreinen in Kijkduin. Voor fietsers is er voldoende ruimte om fietsen te stallen. Voor mensen met een beperking is de toegang vanuit badplaats Kijkduin het makkelijkste.

       Duinen met appartementencomplexen op de achtergrond

       Beleid: nota Westduinpark en Wapendal

       In de nota Westduinpark en Wapendal staan de belangrijkste afspraken om het evenwicht tussen natuur en recreatie te bewaken. Het is belangrijk om de grote hoeveelheid bezoekers te spreiden. In de nota staat welke gebieden in het Westduinpark en Wapendal de natuur wat sterker is en in welke gebieden kwetsbaarder. Het gebied is onderverdeeld in zones:

       • rustgebieden: kwetsbare natuur, niet open voor publiek zoals Wapendal
       • plekken om de natuur te beleven: wandel- en fietspaden waar u kunt genieten van rust, ruimte en natuur
       • recreatieve plekken: hier kan de natuur een klein stootje hebben, de plekken zijn goed bereikbaar en er zijn voorzieningen in de buurt zoals de speelplekken

       De nota is ook de basis voor het nieuwe Natura2000-beheerplan van de Provincie Zuid-Holland. Deze nota is gemaakt met ‘Haagse Kracht’. Natuur- en wijkverenigingen, gebruikers, ondernemers, provincie en kritische meedenkers hebben meegeholpen met het maken van dit idee. Lees hier meer over in het raadsinformatiesysteem.

       Gepubliceerd: 29 augustus 2017Laatste wijziging: 27 juli 2020