Plan voor toekomst Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

De gemeente is in gesprek geweest met inwoners van de stad over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Het doel is dit groengebied met behoud van eigen karakter aantrekkelijk te houden, aantrekkelijker te maken en beter met elkaar te verbinden.

Westbroekpark (foto Jurjen Drenth)

Denktank maakt visie

Tijdens 8 bijeenkomsten, Stadslabs, zijn 8 mensen gekozen om in een Denktank plaats te nemen. Daarnaast is iemand naar voren gekomen uit een loting tussen de online aanmeldingen en zijn er nog 3 mensen toegevoegd.

Alle leden zitten als individuele bewoners van de stad in de Denktank. Belangengroepen, wijkverenigingen en andere Hagenaars die betrokken willen zijn bij het maken van de visie, overleggen en discussiëren met de Denktank. De Denktank kan de gemeente vragen om ondersteuning. Bijvoorbeeld door een onderzoek te laten uitvoeren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vertrouwen in dit bijzondere proces. Het is bijzonder omdat niet de gemeente het plan maakt waarop door Hagenaars kan worden gereageerd maar andersom. Om Hagenaars die betrokken willen zijn bij dit proces te informeren, communiceert de Denktank zowel tijdens ontmoetingen als online met inwoners van de stad. De Denktank heeft waarschijnlijk in het najaar van 2017 zijn visie en programma van wensen klaar en geeft die dan aan het college.

De leden van de Denktank zijn:

 • Caroline de Jong
 • Christa van Zeggeren
 • Toon Boersma
 • Piet Hein Scheer
 • Carsten de Koning
 • Marius Kolff
 • Herma van der Broek
 • Christien Iliano
 • Tjarda Roeloffs Valk
 • Derk Hazekamp
 • Marieke McKenna
 • Frank van der Valk

Website Denktank

De denktank heeft zelf een website gemaakt die telkens wordt aangevuld: www.denktankscheveningsebosjes.nl

Stadslabs

In september en oktober 2016 organiseerde de gemeente in ieder stadsdeel een bijeenkomst, 'Stadslab', over de vraag ‘Hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter verbinden?’ Tijdens de Stadslabs zijn deelnemers met elkaar en de gemeente in gesprek geweest met als doel een opdracht te formuleren voor een denktank. Naast deelname aan 1 van de Stadslabs konden Hagenaars ook via internet hun reactie geven.

Alle reacties zijn geordend door een onafhankelijk bureau en zijn de basis voor de opdracht die de Denktank gaat uitvoeren. (Deze reacties zijn binnenkort te downloaden via deze website).

Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar stadslabgroen@denhaag.nl 

Lees meer over de Stadslabs en de denktank in de Commissiebrief Reacties consultaties en uitwerking participatie vervolgtraject (RIS294244).

Aanleiding vervolg participatie

Het concept-plan voor een Internationaal Park werd 18 november 2015 gepresenteerd. Ongeveer 3.200 Hagenaars hebben op het plan gereageerd. Naar aanleiding van de reacties heeft het college in februari 2016 toegezegd opnieuw te kijken naar het plan voor het gebied en meer tijd te nemen om in gesprek te gaan met de stad. Alle reacties op het in 2015 opgestelde plan voor een Internationaal Park staan in een rapportage. Omdat is besloten de uitgangspunten voor de plannen voor de groengebieden in de Internationale Zone opnieuw te bekijken, staan er in de rapportage geen antwoorden of reacties van de gemeente op de vragen en opmerkingen over het plan.

Commissiebrief Uitbreiding participatie concept-ambitiedocument Internationaal Park (RIS291905)

Rapportage Internationaal Park reactie consultaties (PDF, 2 MB)

Bijlage rapportage met reacties (PDF, 66,3 MB)

Meer informatie

Download de Gebiedsvisie Internationale Zone (2014) en kijk voor alle overige documenten over de Internationale Zone in het Raadsinformatiesysteem.

  Gebiedsvisie Internationale Zone (2014) (PDF, 3,2 MB)

  Concept ambitiedocument Internationaal Park (PDF, 17,1 MB)

  Haagse bossen: handleiding bosbeheer (PDF, 15,1 MB)

  Rapporten en kaarten van de Stichting Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland:

  Eindrapport Vleermuizen in Den Haag e.o. 2009-2011 (PDF, 789,7 kB)

  Kaartbijlage Vleermuizen in Den Haag e.o. 2009-2011 (PDF, 212,6 kB)

  Kaart jaartallen inventarisatie onderzoeksgebieden (PDF, 1,9 MB)

  Kaart gewone dwergvleermuis voorjaar (PDF, 2,1 MB)

  Kaart gewone dwergvleermuis najaar (PDF, 2,1 MB)

  Kaart gewone grootoorvleermuis (PDF, 2 MB)

  Kaart laatvlieger (PDF, 1,9 MB)

  Kaart rosse vleermuis (PDF, 1,8 MB)

  Kaart ruige dwergvleermuis voorjaar (PDF, 2 MB)

  Kaart ruige dwergvleermuis najaar (PDF, 2,1 MB)

  Kaart overige vleermuizen (PDF, 2 MB)

  Kaart watervleermuis (PDF, 1,9 MB)

  Eindrapport inventarisatie flora Scheveningse Bosjes (PDF, 13 MB)

  Inventarisatie zoogdieren in Den Haag 2013 (PDF, 5,9 MB)

  Gepubliceerd: 16 januari 2017Laatste wijziging: 24 juli 2017