Plan voor toekomst Westbroekpark en Scheveningse Bosjes

De gemeente blijft in gesprek met inwoners van de stad over de toekomst van het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief de Waterpartij. Het doel is deze groengebieden met behoud van eigen karakter aantrekkelijk te houden, aantrekkelijker te maken en beter met elkaar te verbinden.

Scheveningse Bosjes (foto Valerie Kuypers)
Scheveningse Bosjes (foto Valerie Kuypers)

Meepraten of meedoen

Wilt u meepraten via het online platform of tijdens bijeenkomsten? Op www.hethaagsgroen.nl/scheveningsebosjes kunt u zich aanmelden voor deze en andere activiteiten in het gebied.

In gesprek met bewoners in de stad

In het najaar van 2016 organiseerde de gemeente door de hele stad bijeenkomsten 'Stadslabs' en stelde daar de vraag: hoe kunnen we het Westbroekpark en de Scheveningse Bosjes inclusief Waterpartij met behoud van eigen karakter aantrekkelijk houden, aantrekkelijker maken en beter verbinden?

Tijdens deze Stadslabs zijn 8 mensen gekozen om in een Denktank plaats te nemen. Daarnaast is, uit een loting onder de online aanmeldingen iemand naar voren gekomen en zijn er nog 3 mensen toegevoegd. Deze 12 personen hebben van het college van b en w de opdracht gekregen een visie te maken.

Denktank opgeheven

De denktank heeft in ongeveer 1 jaar een visie ontwikkeld, in samenspraak met andere Hagenaars en onafhankelijk van de gemeente. De denktank heeft in het najaar van 2017 haar visie aangeboden aan de gemeenteraad. Daarmee heeft de denktank haar opdracht afgerond en heeft het college de denktank opgeheven.

Gemeente werkt visie verder uit

De visie van bewoners wordt opgenomen in de gebiedsvisie internationale zone. De gemeente heeft in een plan van aanpak beschreven hoe zij de visie van bewoners gaat invullen. Dat plan van aanpak komt na de zomer van 2018 in de gemeenteraad.

Meer informatie

Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar scheveningsebosjes@denhaag.nl.

Zie ook: Het Haags groen - Scheveningse Bosjes

Gepubliceerd: 12 juli 2018Laatste wijziging: 18 januari 2019