Nu:
Coronavirus
Laatste update: 12:43 uur

Duingebied Wapendal

Wapendal is een uniek stuk duingebied in Den Haag. Het gebied is ongeveer 3,6 hectare groot en ligt tussen de Daal en Bergselaan, de Pioenweg, de Ereprijsweg en de Ridderspoorweg. Uitvoeringsplan 2013-2017 moet ervoor zorgen dat dit gebied behouden blijft.

Wapendal is onderdeel van het Natura 2000-gebied Westduinpark en Wapendal. Het is een restant van een oude strandwal. Het grensde aan de strandvlakte en lag op een laaggelegen vochtige plek. Vroeger werd zo’n plek ‘wapel’ genoemd. Daar is de naam Wapendal van afgeleid. Boeren uit de omgeving lieten hun vee hier grazen en drinken.

Niet toegankelijk

Wapendal. Op de voorgrond een paarse zee van heideplanten die overloopt in een bosrand. Rechts achterin is nog een randje huizen te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.
Wapendal. Op de voorgrond een paarse zee van heideplanten die overloopt in een bosrand. Rechts achterin is nog een randje huizen te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.


Wapendal bestaat uit duinheide, duingrasland en duinbos. Er komen ruim 150 verschillende plantensoorten voor. Omdat Wapendal een kleine oppervlakte heeft, is het heel kwetsbaar. Daarom is dit mooie stukje duingebied niet toegankelijk voor publiek. Alleen op die manier kan het blijven bestaan.

Wilt u het toch graag zien? Vanaf de stoep rondom Wapendal heeft u een schitterend zicht op de duinheide, het duingrasland, het duinbos en hun bewoners.

Gevarieerde plantengroei


Wapendal. Op de voorgrond paarse heideplanten die overlopen in een bosrand. Achterin is bebouwing te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.
Wapendal. Op de voorgrond paarse heideplanten die overlopen in een bosrand. Achterin is bebouwing te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.

Tot 2007 groeide Wapendal steeds meer dicht met gras en bomen. Hierdoor werd de oorspronkelijke beplanting, zoals duinheide, bedreigd. In de periode 2007-2012 zijn ingrijpende maatregelen genomen om dit proces te keren. Planten die niet in het gebied thuishoren zijn weggehaald en bomen zijn gekapt. Bij grote stukken duin is de bovenste bodemlaag verwijderd. Sindsdien is de kwaliteit van het gebied erop vooruitgegaan en de plantengroei gevarieerder geworden.

Nu zijn er geen grote maatregelen meer nodig. Shetlandpony’s in het gebied zorgen sinds 2007 voor het beheer. Zij grazen gras weg en zorgen er met hun hoeven voor dat het duin open en afwisselend blijft.

Uitvoeringsplan Wapendal

Wapendal. Op de voorgrond zijn paarse heideplanten. Daarachter is bebouwing te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.
Wapendal. Op de voorgrond zijn paarse heideplanten. Daarachter is bebouwing te zien. Foto: Rudy Offereins, Buro Bakker.


Voor ieder Natura 2000-gebied zijn doelen gesteld. Om deze doelen te behalen heeft de gemeente Den Haag een plan voor de periode 2013-2017 opgesteld. Onderstaande tabel bevat de te behalen doelen over de kwaliteit van de leefomgeving (habitattype).Natura 2000-doelstellingen in Wapendal


Natura 2000-doelstellingen in Wapendal
Habitattype Doelstelling
H2130B Duingrasland (kalkarm) Behoud oppervlak en kwaliteit
H2150 Duinheide Behoud oppervlak en kwaliteit
H2180A, H2180C Duinbos (droog en binnenduinrandbos) Behoud oppervlak en verbetering kwaliteit

Bijlage

Download het volledige uitvoeringsplan voor Wapendal hieronder.

Uitvoeringsplan voor Wapendal 2013-2017 (PDF, 12,6 MB)

Gepubliceerd: 7 april 2017Laatste wijziging: 26 april 2017