Natuurinclusief bouwen

De gemeente wil de stad groener en aantrekkelijker maken als leefomgeving voor mensen en (beschermde) dieren. Daarom moedigt de gemeente aan om natuurvriendelijk te bouwen. Dit heet ook wel ‘natuurinclusief bouwen’.

Bij natuurinclusief bouwen houden ontwikkelaars rekening met beschermde diersoorten en de hoeveelheid groen op, aan en rondom gebouwen. De gemeente hanteert een puntensysteem om deze manier van bouwen aan te moedigen. Daarnaast werkt de gemeente samen met 5 woningcorporaties aan een soortenmanagementplan. In dit plan staat hoe beschermde diersoorten behouden kunnen blijven voor de stad.

Puntensysteem natuurinclusief bouwen

Het is niet altijd duidelijk wat natuurinclusief bouwen precies inhoudt. Daarom heeft de gemeente voor ontwikkelaars een keuzelijst met natuurvriendelijke maatregelen gemaakt. Iedere maatregel staat voor een bepaald aantal punten. Hoe natuurlijkvriendelijker de maatregel, hoe hoger het aantal punten. De gemeente bepaalt per bouwproject het benodigde puntenaantal, gekoppeld aan de grootte van het project. Het puntenaantal staat zo dus in verhouding tot de ontwikkeling. Bouwers kunnen door dit systeem zelf creatieve keuzes maken. Doel van het puntensysteem is om groene gebouwen te realiseren die bijdragen aan de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van de stad.

Soortenmanagementplan

Samen met 5 Haagse woningcorporaties (Staedion, Haag Wonen, Vestia, Arcade en DUWO) werkt de gemeente aan een soortenmanagementplan. In dit plan is geregeld dat er in gebouwen altijd voldoende nest- en schuilplekken moeten zijn voor beschermde diersoorten (huismussen, vleermuizen en gierzwaluwen). Dat kan bijvoorbeeld door neststenen in de gevel te verwerken of spouwmuren vleermuisvriendelijk in te richten. Hierdoor kunnen deze diersoorten behouden blijven voor de stad. Naar verwachting gaat het plan begin 2020 van start.

Groen op, aan en rondom gebouwen

Door aanleg van meer (natuurlijk) groen in en aan gebouwen en in de openbare ruimte wordt de stad aangenamer om te leven. De gevolgen van hitte en wateroverlast worden opgevangen en het welzijn van mensen wordt beter. Daarnaast zijn veel diersoorten afhankelijk van groene plekken om te overleven.

Meer informatie

Meer informatie over natuurinclusief bouwen leest u terug in de Nota natuurinclusief bouwen.

Schets van een gebouw met dakpark
Schets van een gebouw met dakpark

Gepubliceerd: 23 september 2019Laatste wijziging: 23 september 2019