Boomziekten: bladvlekkenziekte

Bomen kunnen door schimmels een vorm van bladvlekkenziekte krijgen. De bladvlekkenziekte herkent u aan bruine en zwarte vlekken op het blad van de boom.

Deze hebben geen gevolgen voor de conditie van de boom. Het gaat vooral om een 'cosmetisch' effect. Bladvlekkenziekte komt bij veel boomsoorten voor, zoals:

  • Wilgen
  • Kastanjes
  • Populieren
  • Esdoorns
    Deze krijgen waterige vlekjes op het blad die groter worden en geel verkleuren. In de loop van de zomer worden de vlekken zwart. De vlekken worden niet groter dan ongeveer 1 centimeter. Dit wordt ook wel de inktvlekkenziekte genoemd.
  • Platanen
    De bladvlekkenziekte bij platanen komt vooral voor in een koud en nat voorjaar. Op het jonge blad ontstaan bruine onregelmatige vlekken. Ook de bladsteel en jonge scheuten kunnen worden aangetast. Bij een ernstige aantasting sterven veel van de twijgen die in het vorige jaar gevormd zijn. Op de takken ontstaan woekeringen van het bastweefsel.

Maatregelen

Bladvlekkenziekte heeft nauwelijks effect op de conditie van de boom. Daarom is het niet nodig om de ziekte te bestrijden. Het is wel zinvol om afgevallen bladeren op te ruimen. Want daarin overwinteren de schimmels die de bladvlekkenziekte veroorzaken.

U kunt platanen die in het voorjaar last hebben van de bladvlekkenziekte beter niet (laten) snoeien. Want dit kan een snelle verspreiding van de ziekte in de boom tot gevolg kan hebben. Platanen herstellen zich snel als het weer warmer en droger wordt.

Gepubliceerd: 25 augustus 2009Laatste wijziging: 27 juni 2018