Maak een geveltuin voor uw huis

Niet in iedere straat van Den Haag zijn voortuinen aanwezig. Om het straatbeeld te vergroenen kunt u een geveltuin aanleggen. Dit is een smalle groenstrook direct tegen de gevel van uw huis. Een groene straat draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Wist u dat groen ook hitteoverlast vermindert?

Daarom mag u een tuintje tegen uw gevel aanleggen. U hoeft daarvoor geen vergunning aan te vragen, maar er gelden wel een paar regels:

Een geveltuin aanleggen in 4 stappen.
  • U mag voor een geveltuin maximaal anderhalve stoeptegel (45 cm) uit de stoep halen, direct tegen uw gevel aan. De tuin mag langs de hele lengte van uw eigen gevel lopen.
  • Er moet altijd minimaal 1.50 meter aan loopruimte tot aan de rand van de stoep blijven.
  • Bewaar de tegels die u weghaalt. Veel mensen zetten ze haaks om de stoep als rand voor de tuin (zie ook de afbeelding). De tegels moeten weer teruggelegd kunnen worden als u of de nieuwe bewoner geen geveltuin meer wenst.
  • Plaats in de geveltuin geen bomen of heesters die te groot worden of wortels hebben die de stoep opduwen.
  • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw geveltuintje. U haalt zelf overhangende takken, dode bladeren, onkruid en zwerfvuil weg.
  • De grond blijft eigendom van de gemeente.
  • Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, kan het nodig zijn om de begroeiing te verwijderen. Ontstane schade is niet verhaalbaar op de gemeente.

Kijk voor meer inspiratie voor geveltuinen op www.hethaagsegroen.nl.

Meer informatie

Wilt u toch met de gemeente overleggen of ook u een geveltuin mag aanleggen? Neem dan contact op met de wegbeheerder in uw stadsdeel via 14070.

Bewoner met gieter bij een geveltuin

Gepubliceerd: 5 februari 2016Laatste wijziging: 24 november 2020