Upcycle Your Waste: nieuwe materialen maken van Haags bedrijfsafval

Met het programma Upcycle Your Waste helpt Den Haag bedrijven om slimmer om te gaan met hun afval. Door bedrijfsafval om te vormen tot nieuwe materialen, kunnen andere Haagse bedrijven er weer nieuwe spullen van maken.

Den Haag doet mee aan het Europese programma Upcycle your Waste. Dit programma helpt bedrijven slimmer om te gaan met afval.

De EU steunt het project Upcycle Your Waste via het Interreg 2 Zeeën-programma.
De EU steunt het project Upcycle Your Waste via het Interreg 2 Zeeën-programma.

Er zijn in Den Haag nog niet veel bedrijven die hun afval recyclen of hergebruiken. Vooral kleine en middelgrote bedrijven hebben moeite om dit zelf te organiseren. Den Haag start daarom dit jaar op bedrijventerrein ZKD met een proef die bedrijven hiermee op weg helpt. Deelnemende bedrijven zien dan wat er mogelijk is met hun afval. Hoe zij dit slim kunnen laten verwerken en hergebruiken. Dit bespaart kosten én is goed voor het milieu.

Upcycle your waste (YouTube-kanaal van de gemeente)

Upcyclen

Upcyclen betekent van een oud, onbruikbaar product een nieuw product maken. Waardoor het dezelfde of meer waarde heeft dan daarvoor. Bijvoorbeeld door van versleten autobanden tassen te maken. Of van gerecycled plastic meubels te maken. Upcyclen geeft afval of restmateriaal een nieuw leven.

Europese samenwerking

Verschillende Europese steden en organisaties werken mee aan Upcycle Your Waste. Het project duurt tot 2023. De EU steunt het project Upcycle Your Waste via het Interreg 2 Zeeën-programma. Den Haag krijgt van de EU bijna € 650.000 voor het project.

Naast Upcycle Your Waste doet Den Haag mee met 3 andere Europese projecten:

  • Nature Smart Cities across the 2 Seas, over hoe steden zich kunnen aanpassen aan klimaatverandering.

  • Plasticity, waarbij bedrijven uit Den Haag plastic bedrijfsafval gebruiken om er weer nieuwe producten van te maken.

  • URBACT: Resourceful Cities, waarbij steden samenwerken om afval te verminderen. Door op stedelijk niveau afval opnieuw te gebruiken, te repareren en te recyclen.

Meer informatie

Heeft u interesse? Neem dan contact op via e-mail: upcycleyourwaste@denhaag.nl.

Zie ook: denhaag.nl/duurzaamheid

Gepubliceerd: 25 juni 2020Laatste wijziging: 1 april 2021