Grondstoffentransitie: minder afval, meer grondstoffen

De gemeente wil dat zo min mogelijk spullen bij het afval terechtkomen. En dat inwoners en bedrijven zo veel mogelijk afval scheiden. Zo kunnen grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Deze manier om afval in te zetten als grondstof heet grondstoffentransitie. In het Grondstoffenplan staat hoe de gemeente dit wil bereiken.

Restafval wordt vaak verbrand. Daardoor komen er schadelijke stoffen in de lucht en kunnen de materialen niet meer opnieuw worden gebruikt. Daarom is het belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. In het Grondstoffenplan (RIS-nummer 310285 in het Raadsinformatiesysteem) staan verschillende projecten om meer afval te scheiden en zo meer grondstoffen opnieuw te gebruiken. Van apart ingezameld plastic kunnen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen gemaakt worden. En van groente-, fruit- en tuinafval (gft) kan compost en biogas worden gemaakt.

Spullebak

In dit proefproject worden grondstoffen van hoge kwaliteit op afspraak ingezameld. Producenten kunnen dan die grondstoffen opnieuw gebruiken.

PlastiCity

Bedrijven kunnen hun gebruikte plastic laten ophalen. Daarna worden er nieuwe producten van gemaakt. Lees meer over dit project.

Upcycle Your Waste

Ook bedrijfsafval heeft waarde. Daarom helpt de gemeente ondernemers met hergebruik van hun afval. Dit doet de gemeente door kennis te delen en ondernemers in contact te brengen met hergebruikers. Lees meer over dit project.

Afvalpilot Zuiderstrand

Ondernemers op het Zuiderstrand krijgen hulp om hun afval gescheiden in te leveren en dit milieuvriendelijk te laten vervoeren.

URBACT Resourceful Cities

De gemeente zet kleine, lokale inleverpunten op voor spullen en afval. Den Haag werkt hierbij samen met 9 andere steden in Europa.

Meer informatie

Op de pagina Afval scheiden en hergebruik staat veel informatie over wat u zelf kunt doen om afval te scheiden.

    Gepubliceerd: 12 januari 2022Laatste wijziging: 16 mei 2022