Doe mee met de Energie uit de Wijk Challenge

Heeft u als groep bewoners een idee om uw wijk duurzamer te maken en ervoor te zorgen dat er straks geen fossiele energiebronnen meer nodig zijn voor stoken en koken? Doe dan mee met de Energie uit de Wijk Challenge. De gemeente stelt € 500.000 beschikbaar om goede ideeën voor verschillende wijken te ondersteunen.

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande - en nieuwe plannen verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. Het doel is dat de meest kansrijke plannen binnen 12 maanden starten met de uitvoering en maatwerk ondersteuning krijgen.

Waar moet uw inzending aan voldoen?

U kunt uw idee delen in een video of een korte notitie. Het hoeft geen uitgebreid plan te zijn. Uw inzending moet hieraan voldoen:

 1. Uw idee sluit aan bij het onderwerp ‘Energietransitie’ (de overgang van fossiele energiebronnen naar schone energie).
 2. U bent bewoner en voert het idee samen met andere bewoners uit. Samenwerking met derden zoals bedrijven, scholen en andere organisaties is toegestaan.
 3. U maakt duidelijk welke hulp u van de gemeente nodig heeft en wat u zelf kunt doen.
 4. Uw plan is een duurzame oplossing waar mensen in uw wijk echt iets aan hebben.

U kunt niet meedoen als:

 1. U, als groep inwoners, zelf niet verantwoordelijk wilt zijn voor de uitvoering van het plan en zelf ook niet wilt investeren in uw eigen plan.
 2. U niet in Den Haag woont.
 3. Het plan niet aansluit bij de energietransitie, de overgang van fossiele energiebronnen naar schone energie.

U kunt uw plan inzenden voor 1 oktober 2019 via energieuitdewijk@denhaag.nl.

Inloopsessies

Heeft u hulp nodig bij het indienen van uw plan? U bent welkom bij twee inloopsessies op:

 • woensdag 17 juli
 • woensdag 28 augustus

Hier kunt u hulp krijgen bij het indienen van uw idee en kunt u vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.

Waar

New World Campus - Acceleration Room
Spaarneplein 2
2515 VK Den Haag

Wanneer

woensdag 17 juli en woensdag 28 augustus van 18.45 uur tot 20.30 uur.

Aanmelden voor de inloopsessies

U kunt u aanmelden voor een van de inloopsessies via energieuitdewijk@denhaag.nl.

Selectie door een jury

De jury kiest de meest kansrijke de inzendingen voor de eerste jaarronde 2019/2020. Hierbij kijkt de jury naar de plek waar het plan uitgevoerd wordt zodat er verspreid door de stad verschillende projecten uitgevoerd kan worden. Ook bekijkt de jury voor hoeveel mensen het idee nuttig kan zijn en hoe snel het idee tot uitvoering gebracht kan worden.

Presentatie voor een jury

Als uw idee volgens de jury kansrijk is mag u uw idee in 3 minuten presenteren voor de jury en de wethouder. Zij beslissen welke projecten hulp krijgen. De wethouder bekijkt of het project hulp kan krijgen van een andere organisatie of van de gemeente.

Hulp van de gemeente of netwerkpartijen

De gekozen projecten krijgen ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen bij het zèlf uitvoeren van hun idee. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit hulp bij het vinden van de juiste partners zoals lokale ondernemers, projectbegeleiding, hulp bij financiering, hulp bij de uitvoering of hulp van een expert. Voor deze ondersteuning is er voor 2019/2020 € 500.000 beschikbaar.

Contact

Heeft u vragen over de Energie uit de Wijk Challenge? Stuur dan een e-mail naar energieuitdewijk@denhaag.nl.

  Zie ook: Duurzaamheid

  Gepubliceerd: 29 juni 2019Laatste wijziging: 9 juli 2019