Duurzame initiatieven voor een klimaatneutrale stad

De gemeente wil het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Dat doet zij door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en door gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken. Daarnaast stimuleert de gemeente duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers.

Duurzame initiatieven in Den Haag

Zo ondersteunt de gemeente duurzame wijkinitiatieven, waarbij wijkbewoners samen werken aan de verduurzaming van hun woning en hun wijk. Start u een duurzaam project in uw wijk? Dan kunt u mogelijk subsidie aanvragen.

Ook brengt de gemeente bedrijven binnen dezelfde branche bij elkaar om elkaar te informeren en stimuleren om duurzaam te ondernemen.

Klimaatneutraal Den Haag in 2030

De gemeente wil dat Den Haag in 2030 klimaatneutraal is. Dat betekent een stad die zo min mogelijk energie gebruikt. Is er energie nodig? Dan komt dat van schone energiebronnen, zoals wind, water en zon.

Om dat te bereiken werkt de gemeente ook samen met inwoners en ondernemers aan de duurzaamheid in Den Haag. Dat gebeurt in verschillende thema’s, waaronder:

Zie ook: Doe mee aan een project voor schone energie in uw buurt

Milieu- en Duurzaamheidsverslag

Elk jaar brengt de gemeente een Milieu- en Duurzaamheidsverslag uit. Daarin staat beschreven welke acties dat jaar zijn genomen en welke resultaten die hebben opgeleverd. U kunt het verslag lezen in bestuurlijke stukken RIS 461500. Hier vindt u ook de bijbehorende tabel met acties en resultaten.

Zie ook: Duurzaamheid

Gepubliceerd: 9 mei 2018Laatste wijziging: 13 maart 2019