Doe mee met de Energie uit de Wijk Challenge

Heeft u als groep bewoners een idee om uw wijk duurzamer te maken en ervoor te zorgen dat er straks geen fossiele energiebronnen meer nodig zijn voor stoken en koken? Doe dan mee met de Energie uit de Wijk Challenge. De gemeente stelt € 500.000 beschikbaar om goede ideeën uit verschillende wijken te ondersteunen.

Er zijn al veel wijken, buurten en straten in Den Haag waar bewoners met elkaar plannen maken of nadenken over mogelijkheden om hun eigen omgeving duurzamer te maken. Toch blijven sommige van die initiatieven steken in de ‘planfase’. De gemeente wil groepen inwoners ondersteunen om bestaande en nieuwe plannen verder te helpen. Zo kunnen zij zelf de overstap maken van fossiele energiebronnen naar schone energie. Het doel is dat de meest kansrijke plannen binnen 12 maanden starten met de uitvoering en maatwerk ondersteuning krijgen.

Video
Klik op de afbeelding voor de video Oproep van wethouder Liesbeth van Tongeren (naar het YouTube-kanaal van de gemeente).

Video Doe mee met de Energie uit de Wijk Challenge

Voorbeeld van een initiatief

plafondverwarming op schone energie

Buurtteam Energierijk Molenwijk/Puntpark werkt aan een plan om de buurt aardgasvrij en groen te maken. Met de wensen van de bewoners als uitgangspunt werken bewoners samen aan duurzame projecten. In 2019 is er een warmteplafond onthuld dat in het buurtcentrum ‘s winters zorgt voor warmte en in de zomer voor verkoeling.

Waar moet uw inzending aan voldoen?

U kunt uw idee delen via het onderstaande aanmeldformulier. Uw oplossing kunt u ook nog aanvullen met een korte video. Het hoeft geen uitgebreid plan te zijn. Uw inzending moet hieraan voldoen:

 • Uw idee sluit aan bij het onderwerp ‘Energietransitie’ (de overgang van fossiele energiebronnen naar schone energie).
 • U bent bewoner en voert het idee samen met andere bewoners uit. Samenwerking met derden zoals bedrijven, scholen en andere organisaties is toegestaan.
 • U maakt duidelijk welke hulp u van de gemeente nodig heeft en wat u zelf kunt doen.
 • Uw plan is een duurzame oplossing waar mensen in uw wijk echt iets aan hebben.

U kunt niet meedoen als:

 • U, als groep inwoners, zelf niet verantwoordelijk wilt zijn voor de uitvoering van het plan en zelf ook niet wilt investeren in uw eigen plan.
 • U niet in Den Haag woont.
 • Het plan niet aansluit bij de energietransitie, de overgang van fossiele energiebronnen naar schone energie.

Meedoen

U kunt uw plan inzenden voor 1 oktober 2019 via onderstaand formulier. Vragen over deelname kunt u stellen door een mail te sturen naar energieuitdewijk@denhaag.nl.

Plan inzenden

Hoe ziet de selectieprocedure eruit?

De jury kiest de meest kansrijke inzendingen voor 2019/2020. Hierbij kijkt de jury naar:

 1. uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid
 2. creativiteit
 3. draagvlak
 4. duurzame impact
 5. aansluiting bij gemeentelijk beleid en wetgeving

Presentatie voor een jury

Als de jury uw plan uitkiest, mag u uw idee in 3 minuten presenteren voor de jury. Zij beslist welke projecten op welke wijze worden ondersteund.

Hulp van de gemeente of netwerkpartijen

De gekozen initiatieven krijgen ondersteuning van de gemeente of van netwerkpartijen bij het zèlf uitvoeren van het plan. De ondersteuning bestaat bijvoorbeeld uit:

 • hulp bij het vinden van de juiste partners (zoals lokale ondernemers)
 • projectbegeleiding
 • hulp bij financiering
 • hulp bij de uitvoering
 • hulp van een expert

Voor deze ondersteuning is er voor 2019/2020 in totaal € 500.000 beschikbaar.

Contact

Heeft u vragen over de Energie uit de Wijk Challenge? Stuur deze naar energieuitdewijk@denhaag.nl.

  Zie ook: Duurzaamheid

  Gepubliceerd: 15 augustus 2019Laatste wijziging: 2 september 2019