Central Innovation District (CID) en Binckhorst als Groene Energiewijk

De gemeente is bezig met plannen voor het aardgasvrij maken van de stad. Central innovation District (CID)/ Binckhorst is 1 van de 10 Groene Energiewijken. Dat zijn de 1e Haagse wijken waar de gemeente samen met bewoners en bedrijven plannen gaat maken voor de overstap naar schone energie.

CID/Binckhorst is het gebied tussen de 3 grote stations en de Binckhorst
CID/Binckhorst is het gebied tussen de 3 grote stations en de Binckhorst

Planning voor overgang naar schone energie

Er komt voor 2021 een stedelijk energieplan. Hierin staat hoe en wanneer de stad overgaat op schone energie.

Praat mee over de energietransitie

De gemeente is in gesprek met bewoners, bewonersgroepen en bedrijven uit de CID/Binckhorst. Deze gespreksgroepen heten de Wijkkernteams Energietransitie. De bijeenkomsten vinden per gebied plaats. Iedereen is uitgenodigd hieraan mee te doen.

Data

Er zijn momenteel nog geen nieuwe (digitale) bijeenkomsten gepland.

  Onderwerpen

  Het wijkkernteam praat tijdens de bijeenkomsten over:

  • Wat komt er in het wijkenergieplan?
  • Hoe worden onze woningen in de toekomst verwarmd?
  • Waar halen we straks onze energie vandaan?
  • Hoe verduurzaam ik mijn huis of bedrijf?

  Contact

  Heeft u vragen over de energietransitie in CID/Binckhorst? Wilt u ook deelnemen aan een wijkkernteam? Wilt u de laatste presentaties opvragen? Stuur dan een e-mail naar de gemeente via e-mailadres duurzamestad@denhaag.nl.

  Zie ook: Meer informatie over het CID

  Gepubliceerd: 6 mei 2019Laatste wijziging: 30 maart 2020