Den Haag zet in op schoon vervoer

Den Haag wil een schone en gezonde stad zijn waar je prettig kunt wonen, werken en ontspannen. Daarvoor is schone lucht een voorwaarde. Met de aanpak schoon vervoer neemt het college maatregelen om de lucht in Den Haag schoner en gezonder te maken.

Een belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling in Den Haag is het verkeer. Door te zorgen voor minder uitstoot en schoner vervoer verbetert de kwaliteit van de lucht in de stad. Dat is belangrijk voor de gezondheid van Haagse inwoners en bezoekers. En met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en mensen die al problemen hebben aan hun luchtwegen.

Gevolgen vieze lucht

Als gevolg van luchtvervuiling leeft de gemiddelde Nederlander naar schatting 13 maanden korter. Luchtvervuiling zorgt ook voor het verergeren van hart- en vaatziekten en longaandoeningen. Den Haag wil daarom in 2030 voldoen aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof. Het advies van de WHO is strenger dan Europese afspraken over deze stof. Aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide voldoet Den Haag al. Toch wil de gemeente de uitstoot nog verder verlagen.

Schonere lucht

Om te zorgen voor schonere lucht gaat de gemeente schoner verkeer aanmoedigen en verkeer met verbrandingsmotor terugdringen. Dat gebeurt door:

 • het bouwen van een uitgebreid laadnetwerk voor elektrische auto’s
 • een sloopregeling voor de zeer vervuilende dieselauto’s en brom- en snorfietsen
 • elektrische deelauto’s en deelscooters te ondersteunen
 • gebieden aan te wijzen waar het vervuilendste verkeer niet mag komen (milieuzones)

Verbod 2-taktbromfietsen en 2-taktsnorfietsen

Vanaf 1 december 2020 mogen de meest vervuilende brom- en snorfietsen niet meer rijden in de stad. Daar wordt de lucht schoner van en dat is goed voor de gezondheid van iedereen. Het gaat om 2-taktbromfietsen en 2-taktsnorfietsen van vóór 1 januari 2011. Door deze brom- en snorfietsen te weren uit de stad vermindert de totale uitstoot van fijnstof.
Verder geldt:

 • 4-takt bromfietsen en 4-taktsnorfietsen van voor 1 januari 2011 kunnen een ontheffing krijgen.
 • Bewoners die om medische redenen hun oude 2-takt nodig hebben kunnen een ontheffing aanvragen.
 • Voor historische brom- en snorfietsen (ouder dan 30 jaar) komt er een uitzondering. Deze oldtimers mogen in 10 weekenden nog wel in Den Haag de weg op.

De gemeente maakt later bekend hoe u een ontheffing kunt aanvragen.

Milieuzone dieselauto’s

In 2021 komt er een milieuzone voor dieselauto’s (personenauto’s, bestelauto’s en taxi’s).

Planning

De invoering van milieuzones gaat stapsgewijs:

 • 2020: verbod tweetakt brom- en snorfietsen
 • 2021: milieuzone (diesel)personen- en bestelauto’s (inclusief taxi’s)
 • 2022: aanscherping van de huidige milieuzone voor vrachtauto’s
 • 2022: milieuzone voor vrachtauto’s gaat ook gelden voor touringcars
 • 2025: stadsbussen zijn uitstootvrij
 • 2025: bevoorrading Haagse binnenstad is uitstootvrij
 • 2030: Den Haag voldoet aan advieswaarden WHO op gebied van fijnstof

Zie ook

Gepubliceerd: 21 oktober 2019Laatste wijziging: 20 december 2019