Uitkomsten bewonersonderzoek Stadspanel 2015

Inwoners van Den Haag die deelnemen aan het Stadspanel hebben hun mening gegeven over de dienstverlening van de gemeente in het jaarlijkse Bewonersonderzoek.

De Stadsenquête wordt sinds 1998 elk jaar afgenomen. In 2014 en 2015 is het onderzoek uitgevoerd met de medewerking van het Stadspanel Den Haag en heet sindsdien Bewonersonderzoek. Sommige onderwerpen komen elk jaar terug. Andere onderwerpen zijn afhankelijk van het nieuws.

Gemeente gebruikt uitkomsten

Wat speelt er allemaal in de stad en wat vindt het Stadspanel daarvan? De uitkomsten van het Bewonersonderzoek gebruikt de gemeente voor het gemeentelijk beleid. Door de nieuwe methode van onderzoek zijn de gegevens in 2014 en 2015 niet vergelijkbaar met die van vorige jaren.

Onderwerpen in bewonersonderzoek
Betrokkenheid bij de gemeenteraad Speelvoorzieningen Mantelzorg
Communicatie Bestuursdienst Centrum Jeugd en Gezin Sociale contacten
(Digitale) dienstverlening Hondenbeleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Contact met de stadsdeelorganisatie Overlast water Buurthuizen
Dienstverlening op straat Schone straat Gezondheid
Handhaving Openbare groenvoorzieningen Huiselijk geweld
Culturele voorzieningen Stadsboerderijen GGD
Kwaliteit scholen Bezoek en beoordeling voorzieningen Vervoerswijzekeuze
Integratie en emancipatie Sportdeelname Bereikbaarheid
Financiële situatie De Stadskrant Graffitibeleid
Financiële dienstverlening Archeologie Binnenstad

Naar de rapporten

Eindrapportage Stadspanel 2015 (PDF, 10 MB)

    Gepubliceerd: 25 maart 2016Laatste wijziging: 23 mei 2017