Samenstelling en opdrachtgevers stadspanel

Op dit moment zijn 6000 Hagenaars lid van het Stadspanel. Zij vormen een representatieve afspiegeling van de bevolking. Wel zijn zij meer dan gemiddeld geïnteresseerd in hun stad en behoren zij tot de 90% Hagenaars die internet hebben.

Hoewel de panelleden representatief zijn voor de inwoners van Den Haag, zijn er enkele nuances aan te brengen:

 • Hagenaars die geïnteresseerd zijn in de stad en de stedelijke samenleving zijn eerder geneigd panellid te worden dan anderen.
 • Actieve gebruikers van internet zullen eerder panellid zijn dan minder actieve internetgebruikers.
 • Mensen die helemaal geen internet gebruiken, kunnen geen lid worden van het panel.

Ook is er nadrukkelijk voor gekozen om alleen te werken met Nederlandstalige vragenlijsten. Hiermee sluiten we een groep Hagenaars uit voor deelname, maar wordt wel het overheidsbeleid gevolgd, namelijk iedereen stimuleren om in het Nederlands deel te nemen aan de maatschappij.

Deze nuances betekenen dat, ongeacht de degelijke panelopzet, de resultaten altijd voorzichtig moeten worden geïnterpreteerd als zijnde dé mening van dé Haagse bevolking.

Opdrachtgevers

Met het Stadspanel is het mogelijk om efficiënt terugkoppeling te krijgen van de Haagse bevolking over uiteenlopende zaken. Opdrachtgevers zijn beleidsmakers van de gemeente en overige organisaties met een maatschappelijk relevante doelstelling.

Voorbeelden van opdrachtgevers zijn:

 • openbaarvervoerbedrijven
 • winkeliersverenigingen
 • nutsbedrijven
 • semi-overheden
 • onderwijsinstellingen
 • zorg- en welzijnsinstellingen
 • culturele instellingen
 • woningbouwverenigingen
 • goede doelen
 • bewoners- en wijkorganisaties

Het panel wordt niet voor privaat-commerciële, politieke of religieuze doelstellingen ingezet. Per vragenlijst wordt gekeken naar de relatie met gemeentelijk beleid (geen conflicterende belangen) en de relatie met andere ingediende vragen. Het Stadspanel wordt niet ingezet voor commerciële vragen (zoals opt-ins, vragen voor nader contact, opsturen van brochures, en dergelijke).

De beslissing over het wel of niet behandelen van vragen ligt bij de gemeente en Steda Research.

Voor klanten zijn er 2 manieren om het panel te gebruiken:

 • meedraaien in een verzamelvragenlijst
 • een ad-hoconderzoek

Meer informatie

Meer informatie hierover kunt u aanvragen bij Steda Research.

Gepubliceerd: 7 februari 2014Laatste wijziging: 25 oktober 2018