Rapport wijkpanelronde 2012

Als aanvulling op het algemene Stadspanel zijn 5 wijkpanels opgericht. In mei 2012 is onder elk wijkpanel een apart onderzoek gehouden.

De 5 wijkpanels: Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Transvaal, Schilderswijk, Laak en Zuid-West hebben in mei 2012 een vragenlijst beantwoord over een tiental onderwerpen die in de wijken speelden in het afgelopen jaar.

Voor het onderzoek zijn 1130 panelleden benaderd, waarvan er 802 (=71 %) meewerkten. Dit rapport beschrijft de resultaten op hoofdlijnen, met als indeling:

 • Gezondheid: Roken
 • Gezondheid: Gewicht
 • Gezondheid: Kinderen en sport
 • Betrokkenheid / Vrijwilligersprojecten
 • Ruilsysteem: Crownies
 • Woongenot en verhuizen
 • Wijkaanpak Schilderswijk en overige wijken
 • Zuid57
 • Sport Zuiderpark
 • Sport in de wijk
 • Klankbordgroep Transvaal
Rapport wijkpanelronde mei 2012 (PDF, 716,3 kB)

Gepubliceerd: 17 juli 2012Laatste wijziging: 15 mei 2017