Rapport vocht en schimmel in woningen

Aan het Stadspanel zijn vragen gesteld over problemen die bewoners ervaren met vocht en schimmel in de woning.

In de respons zijn eigenaar-bewoners (koopsector) oververtegenwoordigd en huurders van corporaties en particuliere verhuurders ondervertegenwoordigd. Daarom zijn geen uitspraken mogelijk voor de totale woningvoorraad. Wel worden de bevindingen, zonder veel tekstuele duiding, getoond voor de volgende groepen:
1. Sector : koop, huur-corporaties, huur-particulier,
2. Type woning : eengezins (EGZ), meergezins (MGZ),
3. Bouwjaar : vooroorlogs, 1945-1970, 1970-1990, 1990-heden

Rapport vocht en schimmel in woningen (PDF, 608,1 kB)

Gepubliceerd: 27 december 2011Laatste wijziging: 15 mei 2017