Rapport ten behoeve van Beleidskader Kunst en Cultuur 2013-16

Voor het opstellen van het beleidskader Kunst en Cultuur 2013-2016 zijn aan het Stadspanel vragen gesteld.

De leden van het stadspanel zijn geraadpleegd over wat zij belangrijk vinden aan het cultuuraanbod, hoe vaak zij gebruik maken van het cultuuraanbod en hoe zij dit waarderen.

Rapport stadspanelonderzoek Kunst & Cultuur (PDF, 320,8 kB)

Gepubliceerd: 6 september 2011Laatste wijziging: 15 mei 2017