Rapport onderzoek wijkpanels

In 2011 zijn onder 4 wijkpanels de onderlinge contacten in de wijk, de kennis over het wijknieuws en positieve ervaringen in de wijk onderzocht.

De 4 wijkpanels: Stationsbuurt, Rivierenbuurt, Transvaal, Schilderswijk en Zuid-West hebben in september 2011 een vragenlijst over wijknieuws, onderlinge contacten en positieve ervaringen in de wijk beantwoord.

Als aanvulling op het algemene Stadspanel Den Haag heeft de gemeente begin 2011 4 wijkpanels opgericht. In mei is onder elk wijkpanel een apart onderzoek gehouden, in september is een vragenlijst uitgezet naar alle wijkpanelleden.

Voor het onderzoek zijn 432 panelleden benaderd, waarvan er 339 (=78 %) meewerkten. Dit rapport beschrijft de resultaten op hoofdlijnen, met als indeling:

  • Onderling contact in de wijk 
  • Website per wijk – gebruik 
  • Website Denhaagwijkaanpak.nl - bekendheid 
  • Wijkwebsites: apart houden of integreren? 
  • Informatiebronnen 
  • Wijkkrant: Schilderswijk en Transvaal 
  • Informatiebehoefte 
  • Positieve ervaringen in de wijk
Rapport wijkpanels sept-okt.2011 (PDF, 621,6 kB)

Gepubliceerd: 3 november 2011Laatste wijziging: 15 mei 2017