Onderzoek naar voorzieningengebruik in de regio

Het stadspanel heeft vragen beantwoord waarmee het "daily urban system" in het gebied Metropoolregio Rotterdam-Den Haag in kaart is gebracht. De vragen werden ook beantwoord door panels uit andere gemeenten binnen dit gebied.

Begin 2012 hebben 16 van de 24 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) gezamenlijk een enquĂȘte onder hun bewoners uitgevoerd. Het onderzoek gaat in op welke voorzieningen door bewoners in de metropoolregio buiten de eigen woongemeente worden gebruikt, waarom zij dat doen en op wat voor manier zij reizen door de regio. Dit rapport doet verslag van de enquĂȘteresultaten.

Onderzoek naar voorzieningengebruik in de Metropoolregio (PDF, 4,2 MB)

Gepubliceerd: 5 oktober 2012Laatste wijziging: 15 mei 2017