Resultaten Inwonersonderzoek 2020

Met het Inwonersonderzoek Den Haag (ook bekend als de Stadsenquête) wordt elk jaar onderzocht hoe Haagse inwoners aankijken tegen bepaalde ontwikkelingen in de stad. De resultaten van het onderzoek zijn voor iedereen beschikbaar. Vraag de rapportages aan die u wilt lezen.

Het onderzoek is uitgezet onder een willekeurige groep inwoners van 16-85 jaar. Het onderzoek helpt de gemeente om het beleid, de uitvoering van het beleid en de dienstverlening te verbeteren.

Rapportages

De rapportages van het Inwonersonderzoek zijn als digitaal bestand te downloaden. Er zijn vanaf 2016 4 rapportages beschikbaar.

Rapportage Sociaal domein

Onderwerpen: Integratie, Mantelzorg, Vrijwilligerswerk, Gezondheid en beperkingen, GGD, Huiselijk geweld, Jeugd, Sportdeelname, Zwembaden en sporthallen, Buurthuizen, Cultuurparticipatie, Financiële situatie, Kwaliteit van leven.

Rapportage Fysiek domein

Onderwerpen: Beleving van het water, Dienstverlening op straat (groen, weg, fietspad, afval), Handhaving, Hondenbeleid, Openbare verlichting, Openbaar groen, Schone straat en Archeologie.

Rapportage Ruimtelijk-economisch domein

Onderwerpen: Binnenstad, Vervoerswijzekeuze, Bereikbaarheid, Economie, Wonen.

Rapportage Domein Publiekszaken

Onderwerpen: Speelvoorzieningen, De Stadskrant, Graffitibeleid, Contact met Stadsdeelorganisatie, (Digitale) Dienstverlening.

Gepubliceerd: 16 juli 2019Laatste wijziging: 24 november 2021