Ontkenning van het vaderschap

Overlijdt de man en krijgt de moeder binnen 306 dagen na het overlijden een kind? Dan is volgens de wet de overleden man de vader. Ook als de moeder inmiddels hertrouwd is.
Een moeder kan ontkennen dat haar inmiddels overleden echtgenoot de vader van haar kind is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt hiervan akte op. De ontkenning werkt terug tot aan de geboorte.

Voorwaarden

  • U leefde vanaf de 306e dag voor de geboorte gescheiden van uw echtgenoot of u was vanaf die dag gescheiden van tafel en bed.
  • U moet binnen een jaar na de geboorte van het kind aangifte van ontkenning van het vaderschap doen.

Nodig bij de ontkenning van het vaderschap

Afspraak maken

  • Voor een ontkenning vaderschap gaat u naar de balie van Publiekszaken op een van de stadsdeelkantoren.
  • Maak hiervoor een afspraak.

Afspraak maken

Andere situaties

Het vaderschap kan ook in andere situaties ontkend worden. Bijvoorbeeld door de vader of het kind. Hiervoor gelden andere voorwaarden.
Wilt u hier meer over weten? Dan kunt u contact opnemen met een advocaat.