Subsidie verbinding en antidiscriminatie aanvragen

Algemeen

Let op: is het rekeningnummer nog niet bekend bij de gemeente? Stuur dan een kopie of scan van het laatste bankafschrift mee. Daarop moeten de naam en het rekeningnummer duidelijk te zien zijn. Bedragen mag u onleesbaar maken. 

Doel en doelgroep
Bij welk doel uit de subsidieregeling helpt uw activiteit?

Activiteiten
 
Voor welke activiteit(en), zoals in artikel 1:4 van de subsidieregeling, vraagt u subsidie aan?

Vervolgvragen over uw activiteiten

Resultaten en monitoring
Voorwaarden
 
U gaat akkoord met normen en waarden van de Nederlandse democratische rechtstaat:

Heeft u al eerder subsidie ontvangen voor vergelijkbare activiteiten, die niet voldoende resultaat hebben opgeleverd?

Gebruikt u de activiteit om ideeën over geloof, nationaliteit of politiek uit te spreken?

Ontvangt u al subsidie voor dezelfde activiteiten waarvoor u hier subsidie aanvraagt?

U werkt, indien nodig, mee met onderzoek naar de resultaten van de gesubsidieerde activiteiten verbinding en antidiscriminatie

Kosten/begroting

Beschrijf in het kort de kosten van de activiteit en geef aan hoe u aan de opgegeven inkomsten komt (dekkingsplan). Let op: kosten waarvoor u geen subsidie krijgt zijn: 

  • indirecte kosten van meer dan 20% van de kosten waarvoor u subsidie aanvraagt
  • de kosten van aangeschafte apparatuur
  • de kosten voor de verzekering van vrijwilligers
  • de kosten van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) van vrijwilligers
  • kosten die eerder via deze subsidieregeling of anders zijn gesubsidieerd

Niet eerder subsidie van de gemeente ontvangen?

Vraagt uw organisatie voor het eerst subsidie aan bij de gemeente? Stuur dan de volgende documenten mee:

Akkoordverklaring