Subsidie stimulering sportparticipatie aanvragen

Let op:

 • Bij de uitvoering van de activiteit houdt u rekening met de op dat moment geldende landelijke maatregelen met betrekking tot corona.
 • De subsidieregeling heeft een tijdelijk karakter. U kunt de subsidie aanvragen tot 1 december 2020. Als het beschikbare budget eerder op is, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. Dit wordt op tijd bekendgemaakt via de website www.denhaag.nl.
 • Alle velden zijn verplicht, behalve anders aangegeven.

Gegevens aanvrager
Betaalgegevens vereniging
Activiteiten en doelen
Omschrijf de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. Beschrijf:
- de activiteiten (wat)
- datum/data van de activiteit(en) (wanneer)
- doelen/gewenste resultaten (waarom)
Aantal leden sportvereniging op 1 juli 2020

Bijlagen


Is dit de 1e subsidieaanvraag van de vereniging, of zijn uw KvK- en/of IBAN-gegevens gewijzigd?

In het geval van een 1e subsidieaanvraag bij de gemeente, gewijzigde KvK-gegevens en/of bankrekeningnummer van een bestaande subsidierelatie:

In het geval van een 1e subsidieaanvraag bij de gemeente, gewijzigde KvK-gegevens en/of bankrekeningnummer van een bestaande subsidierelatie:

Verklaring aanvrager en ondertekening

Ik verklaar dat:

 • bekend is dat van toepassing zijn:
  a. de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 (ASV)
  b. de Subsidieregeling stimulering sportparticipatie Den Haag 2020
 • de activiteiten plaatsvinden in de periode juli tot en met 31 december 2020
 • bekend is dat de verstrekte (persoons)gegevens alleen worden gebruikt voor de afhandeling van de subsidieaanvraag
 • dit aanvraagformulier naar waarheid is ingevuld