Subsidie jongeren actief in coronatijd aanvragen

Gegevens aanvraag
De aanvraag is gericht op

Bijlagen (altijd meesturen)

  • Activiteitenplan en promotieplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • Kopie of scan recent rekeningafschrift
  • Totale maximaal upload is 7,5 Mb 
  • Toegestane bestanden: jpg, txt, pdf, gif, png, jpeg, doc, odt, docx
Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

U vraagt voor het eerst subsidie aan
Meesturen als u voor het eerst subsidie aanvraagt: 
  • Kopie of scan inschrijving Kamer van Koophandel
  • kopie of scan actuele statuten
Vraagt u als ondernemer subsidie aan?

U vraagt als ondernemer subsidie aan
Meesturen als u ondernemer bent:
  • Een verklaring waaruit blijkt of u wel of geen btw-belaste ondernemer bent
  • Een overzicht van verrekenbare en niet verrekenbare btw