Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie 2022 aanvragen

Aanvraagformulier Subsidie dak-, vloer- en gevelisolatie Den Haag 2022

Let op: 

Deze subsidieregeling is tijdelijk. U kunt het formulier tot en met 31 maart 2023 indienen. Als het subsidiebedrag op is, sluit de regeling en kunt u geen aanvragen meer indienen. Dit wordt bekendgemaakt via deze website.

De aanvrager meldt dat er dak, -vloer of gevelisolatie is aangelegd in de aangegeven woning en vraagt daarvoor subsidie aan.

1. Gegevens aanvrager
2. Betalingsgegevens
3. Adresgegevens van de geïsoleerde woning
B De subsidie betreft (aankruisen)

4. In te dienen bijlagen

bij uitvoering door een aannemer: 

• een kopie van de rekening (eindfactuur) met een overzicht (specificatie) van de materialen die zijn gebruikt. De indiener moet de eindfactuur voor akkoord tekenen. 

• een ondertekende verklaring van de aannemer dat de isolatie is aangebracht volgens het instructieblad van de gemeente

bij uitvoering in eigen beheer: 

• kopieën van gespecificeerde nota’s van de gekochte materialen en andere belangrijke kosten

Als er op de facturen ook ander werk of andere materialen staan, vermeld dan welke kosten onder het subsidieverzoek vallen. Dit kunt op de facturen aangeven of in een verzamelstaat.

kopie van het laatste bankafschrift, waarbij naam en IBAN te zien zijn

5. Verklaring indiener en ondertekening

De aanvrager verklaart dat: 

• hem/haar bekend is dat van toepassing zijn:

a. de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 (ASV) 

b. de Subsidieregeling wonen op schone energie Den Haag 2022

• de werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens het instructieblad van de gemeente 

• hij/zij zal meewerken en toegang zal geven tot de woning als wordt gevraagd de getroffen maatregelen te mogen controleren 

• hij/zij ermee bekend is dat de gemeente de aangeleverde persoonsgegevens alleen voor deze aanvraag gebruikt 

• dit formulier naar waarheid is ingevuld

U moet het ingevulde formulier printen,  ondertekenen en inscannen. Daarna stuurt u het ingescande formulier, met de documenten die nodig zijn bij uw aanvraag via e-mail naar  subsidies@denhaag.nl.