Ontheffing milieuzone voor dieselvrachtauto’s en dieselautobussen aanvragen

Aanvraagformulier ontheffing milieuzone voor diesel vrachtauto’s en diesel autobussen

Let op: 

  • De strengere regels voor deze milieuzone en de uitbreiding met autobussen gaan pas in op 1 januari 2022. Tot die tijd mogen vrachtauto’s met emissieklasse 4 en hoger en autobussen in de milieuzone rijden. Als u dit formulier invult, vraagt u een ontheffing (toestemming) aan voor de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2022, waarbij nog uitsluitend dieselvrachtauto’s en dieselautobussen met emissieklasse 6 of emissieloze uitvoeringen in de milieuzone mogen rijden.
  • Wilt u een ontheffing aanvragen voor de oude situatie (tot en met 31 december 2021)? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen en Handhaving via telefoonnummer 14070, of via e-mailadres milieuzone@denhaag.nl.

Op grond van Verkeersbesluit milieuzone dieselvrachtauto’s en dieselautobussen Den Haag instellen geslotenverklaring uitgezonderd ontheffing houders, gepubliceerd op 16 juni 2021 in de Staatscourant 2021, 31089, met (zone)bord C22a met onderbord C22a9zb.

Dienst Stadsbeheer | Handhavingsorganisatie | Vergunningen en Handhaving

Gegevens aanvrager

Locatie

Plaats activiteit:  GEMEENTE DEN HAAG, MILIEUZONE DIESELVRACHTAUTO’S EN DIESELAUTOBUSSEN

Gegevens voertuig(en)

Type ontheffing

Welke ontheffing vraagt u aan?

VUL DE VOLGENDE VRAGEN ALLEEN IN ALS U EEN AANVRAAG DOET MET EEN HARDHEIDSCLAUSULE

*  Heeft u een dieselvrachtauto of dieselautobus die niet in de milieuzone mag? En heeft u een emissieklasse 6 of emissieloos voertuig gekocht en wacht u op de levering daarvan? Dan kunt een ontheffing krijgen voor uw huidige voertuig totdat het nieuwe voertuig wordt geleverd, met een maximum van 12 maanden. 

Met het aanvraagformulier stuurt u mee: een kopie van het bewijs van aankoop (een opdrachtbevestiging, een getekende offerte, of leasecontract) met daarop de verwachte levertijd van het gekochte (of het geleasete) emissieklasse 6 of emissieloos voertuig. (U kunt dit document hieronder apart uploaden).

** Is het door de milieuzone de continuïteit (voorbestaan) van uw bedrijf onzeker geworden? En kunt u aantonen dat het gebruik van het voertuig noodzakelijk is voor de continuïteit van uw bedrijf? Dan kunt u mogelijk een ontheffing krijgen.

Samen met het aanvraagformulier stuurt u mee: gegevens waaruit blijkt dat uw bedrijf afhankelijk is van uw voertuig om te kunnen blijven bestaan. (U kunt dit document hieronder apart uploaden).

*** Mogelijk kunt u een ontheffing krijgen met een hardheidsclausule (uitzondering in bijzondere gevallen). Een hardheidsclausule is bedoeld voor situaties die niet onder één van de andere bepalingen vallen. Bijvoorbeeld in gevallen waarbij het niet redelijk zou zijn (en tot ongewenste persoonlijke gevolgen kan leiden) als u geen ontheffing krijgt. Dit hangt af van uw persoonlijke situatie of die van uw bedrijf. Een adviescommissie beoordeelt uw aanvraag en adviseert hoelang de ontheffing geldig moet zijn. 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, of die van uw bedrijf, vraagt de gemeente documenten op om uw aanvraag te beoordelen. U kunt ook zelf documenten meesturen waaruit blijkt dat u een ontheffing nodig heeft. U kunt deze hieronder apart uploaden.