Bijlagen bekendmaking omgevingsvergunning opvragen

Wilt u de bijlage(n) die horen bij de bekendmaking over de omgevingsvergunning ontvangen? Vul dan hieronder de gegevens in van de bekendmaking over de omgevingsvergunning.

De gemeente streeft ernaar u de bijlagen zo snel mogelijk toe te zenden. De documenten die u ontvangt (het aanvraagformulier, de beschikkingen en de bijlagen) zijn geanonimiseerd en bevatten geen persoonsgegevens.

Belangrijke informatie:

De aanvraag, de beschikking en de bijlagen, zijn soms vertrouwelijk. Lees meer hierover op de pagina Den Haag Informatiecentrum.

Belangrijke informatie: Andere bekendmakingen zoals een opbreekvergunning of terrasvergunning kunt u alleen inzien bij het Den Haag Informatiecentrum. Deze stukken kunt u niet met dit formulier opvragen.

Wilt u hulp bij het inzien of opvragen van bekendmakingen? U kunt hiervoor terecht bij het Den Haag Informatiecentrum.

De gemeente verwerkt en beschermt wettelijk uw persoonsgegevens volgens de Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Bekendmaking
Uw gegevens