Aanvraagformulier subsidie autodeelcoöperaties

Subsidie autodeelcoöperaties Den Haag 2021

Uw gegevens
Betalingsgegevens
Subsidiegegevens
Bijlagen

a.         Een getekend bewijs (verklaring) van minimaal 20 huishoudens die meedoen aan de probeerperiode, met:

  • naam
  • adres

Let op: De huishoudens die meedoen, moeten binnen een straal van 1 kilometer van de aanvrager wonen.

b.         Het bewijs van de lease van de elektrische deelauto’s of een bewijs van het gebruik van elektrische privéauto’s voor minimaal 6 maanden. Zo weet de gemeente dat tijdens de probeerperiode minimaal 4 elektrische deelauto’s kunnen worden gebruikt.

c.         Een getekend bewijs van 8 autobezitters, die op de lijst van namen staan die u bij onderdeel a heeft ingediend, met het kenteken van hun auto. Deze auto’s mogen tijdens de probeerperiode niet op de openbare weg worden geparkeerd.

Verklaring en ondertekening

Ik verklaar:

  • dat van toepassing zijn de Algemene subsidieverordening Den Haag 2020 en de subsidieregeling autodeelcoöperaties Den Haag 2021
  • dat ik meewerk aan de controle op de aanwezigheid van de elektrische deelauto’s
  • dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld
Akkoordverklaring

De persoonsgegevens die u heeft opgegeven, gebruikt de gemeente alleen om uw aanvraag te behandelen.