Zienswijze ontwerp-plaatsingsplan ORAC's indienen

Zienswijze ontwerp-plaatsingsplan ORAC's indienen

U kunt uw zienswijze voorzien van een alternatieve locatie voor de ORAC's. Dit is niet verplicht, maar wel wenselijk. Wanneer u een alternatieve locatie aandraagt, omschrijft u deze dan zo duidelijk mogelijk.
Ik wil dat mijn zienswijze anoniem wordt behandeld