Proef met nieuwe inlogmethoden stopt

De gemeente Den Haag heeft besloten de proef met nieuwe inlogmethoden per 28 november 2018 te stoppen. Voor het regelen van uw persoonlijke online diensten bij de gemeente Den Haag kunt u DigiD blijven gebruiken.

Uit nieuwe informatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is gebleken dat deze proef een kortere looptijd heeft dan de gewenste proefperiode. Daardoor levert de proef onvoldoende bruikbare informatie over de verschillen tussen de inlogmethoden en de bruikbaarheid van Idensys voor Nederlanders die langere tijd in het buitenland verblijven.

Met DigiD kunt u veilig online uw persoonlijke zaken blijven regelen. De aanvragen die u met Idensys heeft gedaan, blijven in behandeling. Wanneer u inlogt met DigiD, vindt u in MijnDenHaag de status van uw aanvragen.

De gemeente Den Haag wil de deelnemers aan de proef hartelijk bedanken voor hun deelname. Heeft u nog belangrijke informatie of vragen over inlogmethoden of online dienstverlening? Neem hiervoor contact op met het MijnDenHaag-team via mijn@denhaag.nl.