Bijlagen bekendmaking omgevingsvergunning opvragen

Wilt u de bijlage(n) die horen bij de bekendmaking over de omgevingsvergunning ontvangen? Vul dan hieronder de gegevens van de bekendmaking over de omgevingsvergunning in. U ontvangt binnen 2 werkdagen de bijlagen.

Het is alleen toegestaan om anonieme bijlagen te versturen. Dit zijn het anonieme aanvraagformulier en anonieme beschikkingen. Overige stukken kunnen u niet worden toegezonden, deze kunt u uitsluitend inzien bij het Haags Informatiecentrum.

Let op: andere bekendmakingen zoals een opbreekvergunning of terrasvergunning kunt u alleen inzien bij het Haags Informatiecentrum. Deze stukken kunt u niet met dit formulier opvragen.

Bijlagen bekendmaking omgevingsvergunning opvragen

Alle velden zijn verplicht, tenzij anders aangegeven.

Bekendmaking
Uw gegevens