Vluchtelingen in Den Haag

Den Haag helpt vluchtelingen. Mensen die hun thuisland ontvluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking. Haagse inwoners, organisaties en ondernemers willen deze vluchtelingen een (tijdelijk) thuis bieden.

Antwoorden op veelgestelde vragen over vluchtelingen

 • Asielzoekers

  Mensen die hun thuisland hebben verlaten om in een ander land bescherming te zoeken. Dit doen zij door asiel aan te vragen. Asielzoekers hebben nog geen verblijfsvergunning.

  Vluchtelingen

  Asielzoekers die als vluchteling zijn erkend. Zij worden erkend als vluchteling als duidelijk wordt dat ze in hun thuisland worden vervolgd om hun:

  • ras

  • godsdienst

  • politieke overtuiging

  • nationaliteit

  • onderdeel zijn van een minderheidsgroep.

  Statushouders

  Asielzoekers die als vluchteling zijn erkend en een verblijfsvergunning van 5 jaar hebben. Statushouders hebben de asielprocedure afgemaakt. Ze zijn dus geen asielzoeker meer. Maar ze hebben ook (nog) niet de Nederlandse nationaliteit. Deze groep mensen worden ook wel nieuwkomers genoemd.

  Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

  Jongeren onder de 18 jaar die zonder ouders of voogd in Nederland asiel aanvragen.

 • Den Haag vangt de volgende mensen op:

  1. vluchtelingen uit Oekraïne

  2. asielzoekers uit andere landen

  Daarnaast wonen er statushouders in Den Haag.

 • De gemeente werkt met organisaties en ondernemers in de stad samen om vluchtelingen te helpen. De gemeente:

  • geeft statushouders een plek om te wonen. In de wet staat dat de gemeente dit moet doen. Als statushouders een plek hebben om te wonen, kunnen zij starten met de inburgering. Volgens de wet moet iedere statushouder inburgeren.

  • regelt opvang, onderwijs, medische zorg en leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Zij helpt hen ook bij het zoeken naar werk. Oekraïense vluchtelingen vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de EU. Daarom zijn er voor hen aparte afspraken.

  • regelt crisisnoodopvang voor asielzoekers. Een noodopvangplek is een tijdelijke plek waar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) asielzoekers opvangt.

 • Nee, van alle sociale huurwoningen die vrijkomen wordt minimaal 70 procent toegewezen aan Hagenaars. De andere beschikbare woningen (maximaal 30 procent) zijn voor kwetsbare mensen zoals statushouders of dak- en thuislozen die uit een opvangplek komen, of mensen die uit een zorginstelling komen. De gemeente is verplicht voor deze mensen te zorgen.

  In de wet staat ook dat de gemeente onderdak (een plek om te slapen) moet geven aan statushouders. In Den Haag maakt de gemeente daarover afspraken met woningcorporaties.

 • Er is weinig (woon)ruimte in Den Haag. De gemeente is altijd op zoek naar nieuwe plekken voor opvang voor bijvoorbeeld asielzoekers, vluchtelingen en daklozen. En naar woningen voor zorgdoelgroepen en statushouders.

  Wanneer er plek beschikbaar komt, kijkt de gemeente of deze geschikt is voor opvang of als woning. Daarbij wil de gemeente weten hoe lang ze het gebouw kan gebruiken. Zij kijkt dan voor wie ze de plek wil gebruiken en wie het eerst hulp nodig heeft. 

 • Den Haag kent verschillende soorten vluchtelingenopvang:

  • Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen: dit zijn ongeveer 1300 mensen verdeeld over 13 locaties.
  • Particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen: dit zijn ongeveer 1900 mensen.
  • Noodopvang asielzoekers door COA: dit zijn ongeveer 455 mensen verdeeld over 2 locaties.
  • Waarvan opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (onder 18 jaar) door COA: dit zijn ongeveer 55 jongeren.
  • Gemeentelijke crisisnoodopvang asielzoekers: dit zijn ongeveer 150 mensen verdeeld over 3 locaties.
  • Particuliere opvang asielzoekers door stichting Stad en Kerk (Stek): dit zijn ongeveer 30 mensen verdeeld over 3 kerken.

  Deze cijfers zijn van februari 2023. Hoeveel vluchtelingen er precies opvang krijgen, hangt af wat er nodig is. Maar ook van hoeveel plek er is en wat er van de gemeente gevraagd wordt.

 • Dat hangt af van de situatie. Vluchtelingen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Zij zullen blijven zolang het niet veilig is om terug te keren.

  Den Haag vangt ook mensen op met een verblijfsvergunning. Zij moeten wachten tot ze een woning krijgen. Er zijn ook mensen die uit Nederland moeten vertrekken. Hoelang de verschillende groepen in Nederland blijven, is daardoor verschillend.

  Statushouders krijgen eerst een verblijfsvergunning voor 5 jaar. Deze vergunning wordt na 5 jaar meestal omgezet in een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Behalve als er belangrijke redenen zijn om de verblijfsvergunning in te trekken. Bijvoorbeeld als de veiligheid in het thuisland sterk is verbeterd.

  • Gemeentelijke opvang Oekraïense vluchtelingen: de opvang gebeurt op plekken verspreid over de stad.

  • Particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen: de opvang gebeurt bij mensen in huis.

  • Noodopvang asielzoekers door COA: de asielzoekers worden opgevangen in de Binckhorst.

  • Opvang voor alleenstaande minderjarige asielzoekers door COA: jongeren onder de 18 worden opgevangen in de Binckhorst.

  • Gemeentelijke crisisnoodopvang asielzoekers: de opvang gebeurt in hotels.

  • Particuliere opvang asielzoekers door stichting Stad en Kerk: de opvang gebeurt in kerken.

  1. Hotels voldoen aan de minimale eisen voor opvang vanuit de EU. Dit betekent:

   • toegang tot drinkwater en goede gezondheidszorg.

   • minimaal 4 vierkante meter per persoon. Dit is een ruimte met:

    • 4 muren

    • een plafond

    • een deur die dicht kan

    • en een goede badkamer en toilet.

   • voor kinderen wordt een veilige speelruimte gemaakt.

  2. Een sporthal voldoet niet aan de minimale eisen voor opvang vanuit de EU. Daarnaast wil de gemeente het liefst geen grote groepen in een grotere hal opvangen.

  3. Het is veel duurder om voor een korte tijd een goede opvanglocatie te maken in een ander gebouw. Denk aan het maken van een badkamer, keuken en verwarming.

  4. Het kost te veel tijd om een plek geschikt te maken. Voor crisisnoodopvang zijn meteen bedden nodig.

Ik wil vluchtelingen helpen

Zie ook

Gepubliceerd: 14 februari 2023Laatste wijziging: 14 februari 2023