Lijstnaam registreren of veranderen

Het was tot en met 20 december 2021 mogelijk om de lijstnaam van uw politieke partij te registreren of te veranderen voor de gemeenteraadsverkiezing 2022.

U kunt nog wel een verzoek doen voor het registreren of veranderen van een lijstnaam. U kunt met deze lijstnaam dan alleen niet meer meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing 2022.

 • Registreren van een lijstnaam doet u zo:

  • Is uw partij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid? Alleen dan kunt u een lijstnaam laten registreren voor de gemeenteraadsverkiezing. Dit gebeurt bij het centraal stembureau van Den Haag. De statuten van uw vereniging moeten in een notariële akte staan.
  • Maak een bedrag (waarborgsom) van € 112,50 (tarief 2022) over naar het IBAN-nummer NL 71 BNGH 0285 1056 47, ten name van 'GEM. DEN HAAG DPZ', onder vermelding van ‘waarborgsom registratie lijstnaam’ en de lijstnaam van de politieke partij. U krijgt hierna een bewijs van betaling van de Unit Verkiezingen.
  • Stuur uw verzoek voor registratie van de lijstnaam naar verkiezingen@denhaag.nl. U kunt ook een brief sturen naar de Unit Verkiezingen. Gebruik voor uw verzoek het bestand 'Verzoek tot registratie van een lijstnaam’ (model G 1-1) hieronder. Stuur ook mee:

   • een kopie van de notariële akte met de statuten van de vereniging
   • een actueel bewijs van inschrijving in het Handelsregister
   • het bewijs van betaling van de waarborgsom
  • Uw verzoek moet op zijn laatst op 20 december 2021 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn.
  • Het centraal stembureau beoordeelt het verzoek. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en wordt het online bekend gemaakt. Het bedrag van € 112,50 krijgt u terug als u een geldige kandidatenlijst inlevert op 31 januari 2022.

   Verzoek tot registratie van een lijstnaam (model G 1-1) (PDF, 105,8 kB)
 • U hoeft geen lijstnaam te registreren. Registreert u de lijstnaam te laat of wilt u geen lijstnaam gebruiken? Dan krijgt u een lijstnummer. Deze komt bovenaan de kandidatenlijst te staan op het stembiljet. Een loting bepaalt welk nummer u krijgt. Deze loting is op het hoofdstembureau op vrijdag 4 februari 2022 om 16.00 uur. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting.
 • Veranderen van een geregistreerde lijstnaam doet u zo:

  • Stuur uw aanvraag per e-mail naar het centraal stembureau: verkiezingen@denhaag.nl. U kunt ook een brief sturen naar de Unit Verkiezingen. U heeft hier geen formulier voor nodig. Stuur ook mee:

   • een afschrift van de notariële akte met de statuten van de vereniging
   • een actueel bewijs van inschrijving in het Handelsregister
  • Uw verzoek moet op zijn laatst 20 december 2021 om 23.59 uur bij de Unit Verkiezingen zijn.

  Het centraal stembureau kijkt of uw verzoek aan de Kieswet voldoet. Binnen 4 weken krijgt u een reactie en volgt een openbare bekendmaking.

Contact

Heeft u vragen over het inschrijven of veranderen van een lijstnaam? Neem contact op met de Unit Verkiezingen. Stuur een e-mail naar verkiezingen@denhaag.nl of bel (070) 353 44 88.

Brieven stuurt u naar:

Publiekszaken/ Unit Verkiezingen
Postbus 12620
2500 DL Den Haag

Meer informatie

Wilt u meer informatie lezen over dit onderwerp? Bekijk de Kieswet, artikel G3 op wetten.overheid.nl.

Gepubliceerd: 21 december 2021Laatste wijziging: 10 januari 2022