Tijdelijk in het buitenland bij het referendum

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Per brief stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren. Dat kan via dit formulier.

Formulier stemmen per brief

Zo vraagt u een briefstembewijs aan.

  • Download het formulier
  • Vul het formulier in met uw buitenlandse verblijfs- of correspondentieadres (uw stembescheiden worden altijd naar een buitenlands adres verzonden) en onderteken het.
  • Stuur het formulier samen met een kopie van uw identiteitsdocument naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Doe dit:

  • Uw verzoek hiervoor moest uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn. U kunt geen briefstembewijs meer aanvragen voor het raadgevend referendum.
  • Indien u maar kort of alleen op de verkiezingsdag in het buitenland verblijft, is het advies om te stemmen per schriftelijke volmacht.

Houd rekening met trage of minder betrouwbare postbezorging

Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Tijdelijk in het buitenland bij de gemeenteraadsverkiezing

Als u bij de gemeenteraadsverkiezing tijdelijk in het buitenland verblijft, kunt u alleen per volmacht uw stem uitbrengen. Voor deze verkiezing is het niet mogelijk om per brief te stemmen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Gepubliceerd: 16 november 2017Laatste wijziging: 22 februari 2018