Tijdelijk in het buitenland bij het referendum

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht)

Machtig een familielid of kennis in Nederland om te stemmen namens u. Degene die namens u stemt moet tegelijkertijd zijn of haar eigen stem uitbrengen. Dien bij de gemeente waar u staat ingeschreven een verzoek in om een machtiging af te geven.

Per brief stemmen

U kunt ook per post stemmen vanuit uw tijdelijke buitenlandse adres met een briefstembewijs. Hiervoor moet u zich vooraf registreren. Dat kan via dit formulier.

Formulier stemmen per brief

Zo vraagt u een briefstembewijs aan.

  • Download het formulier
  • Vul het formulier in en onderteken het.
  • Stuur het formulier samen met een kopie van uw identiteitsdocument naar de Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag. Doe dit:

Uw briefstembewijs wordt op 12 februari 2018 verzonden.

Uw verzoek hiervoor moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Houd rekening met trage of minder betrouwbare postberzorging

Kiest u ervoor per brief te stemmen? Houd er dan rekening mee dat het tijd kost om iets per post heen en weer te sturen. Bent u in een land waar de postbezorging traag of minder betrouwbaar is? Dan is het verstandig iemand voor u te laten stemmen. Dit kan met een volmacht. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Gepubliceerd: 16 november 2017Laatste wijziging: 29 november 2017