Stemmen voor inwoners van Sint Maarten, Aruba of Curaçao

Woont u op Sint Maarten, Aruba of Curaçao en heeft u de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u zich bij de gemeente Den Haag registreren als kiezer buiten Nederland.

Voorwaarden voor registratie als kiezer buiten Nederland

Europees Parlement

U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van het Europees Parlement als u:

 • buiten Nederland woont en niet meer bent ingeschreven in een Nederlandse gemeente
 • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
 • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas stemmen als u 18 jaar of ouder bent.

  Tweede Kamer

  U kunt zich registreren voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer als u:

  • buiten Nederland woont en niet meer ingeschreven staat in een Nederlandse gemeente
  • op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit heeft
  • op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder bent. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.
  • voldoet aan 1 van de volgende voorwaarden:

   • U heeft 10 jaar in Nederland gewoond.
   • U bent werkzaam in Nederlandse openbare dienst.
   • Uw echtgeno(o)t(e)/partner/ouder is in Nederlandse openbare dienst en voert een gezamenlijke huishouding met u. Bij het opsturen van uw stem moet u dan een verklaring van openbare dienst meesturen met uw briefstembewijs, stembiljet en kopie legitimatiebewijs. Deze verklaring moet getekend zijn door de minister. Doet u dit niet? Dan is uw stem niet geldig. Dit geldt alleen als u of uw partner werkzaam is in openbare dienst.

  Registreren als kiezer buiten Nederland

  Hoe werkt het?

  Permanent registreren

   Gemeente Den Haag
   Verkiezingen KBN
   Postbus 84 008
   2508 AA Den Haag
   Nederland

   U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen. U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

   Zie ook: Kiezers buiten Nederland

   Gepubliceerd: 12 april 2019Laatste wijziging: 10 januari 2020