Stemmen bij het raadgevend referendum als u in het buitenland woont

Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen.

Meer informatie over het referendum

Op 21 maart 2018 vindt het raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

Deze wet bepaalt:

  • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • hoe het toezicht is geregeld.

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waarover een referendum wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Registreren als kiezer buiten Nederland

Als u wilt stemmen wanneer u in het buitenland woont, moet u zich registeren als kiezer buiten Nederland. Bij iedere verkiezing krijgt u de documenten die u nodig heeft om te stemmen per post toegestuurd.

U kon zich tot en met 7 februari 2018 registeren als u wilde mee stemmen bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Heeft u zich nog niet geregistreerd, dan kunt u bij dit referendum uw stem dus niet uitbrengen.

Al geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

Heeft u zich na 1 april 2017 geregistreerd als kiezer buiten Nederland? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt uw documenten automatisch per post.

Stemmen met een briefstembewijs

Bent u als kiezer buiten Nederland geregistreerd? Dan staat u standaard geregistreerd om te stemmen per post met een briefstembewijs. Het briefstembewijs wordt per luchtpost verstuurd. Stuur het briefstembewijs samen met het ingevulde stembiljet en een kopie van uw identiteitsdocument naar 1 van de briefstembureaus. Om te mogen stemmen bij het raadgevend referendum van 21 maart 2018, moet uw identiteitsdocument geldig zijn op 5 februari 2018. Kijk voor meer informatie op de pagina Per brief stemmen vanuit het buitenland.

Zelf in Nederland stemmen of iemand machtigen

Voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018 kunt u ook zelf stemmen met een kiezerspas in Nederland of iemand machtigen om voor u te stemmen. Deze keuze moest op 7 februari door de gemeente Den Haag zijn ontvangen. U kunt nu niet meer kiezen voor deze opties.

Houd uw adres actueel

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Den Haag.

Een adreswijziging kan niet meer worden verwerkt voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018.

Lees meer op de pagina adres wijzigen als kiezer buiten Nederland.

Tijdelijk in het buitenland

Bent u op 21 maart 2018 tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichten- en Veiligheidsdiensten (Wiv) in het buitenland? Bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En u staat nog wel ingeschreven in een Nederlandse gemeente of in Bonaire, Sint Eustatius of Saba? Stem dan via een volmacht of per brief.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Gepubliceerd: 16 november 2017Laatste wijziging: 15 februari 2018