Stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Voor het stemmen vanuit het buitenland wordt een ander stembiljet gebruikt dan in Nederland.

Hieronder ziet u een afbeelding van het stembiljet van de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 voor de kiezers die vanuit het buitenland mochten stemmen. Alleen bij de partijen die een logo hadden geregistreerd bij de Kiesraad is het logo afgebeeld op het stembiljet.

De kiezers die stemmen vanuit het buitenland zijn ingedeeld in kieskring 12 (’s-Gravenhage). In kieskring 12 deden de partijen met lijstnummers 25, 26 en 27 niet mee. Daarom verspringt na lijstnummer 24 het lijstnummer naar 28.

Voorbeeld stembiljet voor verkiezingen

Apart overzicht van kandidaten

Om het stembiljet in te vullen moet het overzicht van kandidaten worden geraadpleegd. In het overzicht staan de lijsten die meedoen aan de verkiezing en per lijst de nummers en de namen van de kandidaten. Als de kandidatenlijst definitief is vastgesteld kunt u het overzicht hier vinden.

Hoe brengt u een stem uit op het stembiljet?

  • Kijk in het overzicht van kandidaten en bepaal welke lijst u wilt kiezen.
  • Zoek op die lijst de kandidaat waarop u wilt stemmen.
  • Ga naar het stembiljet.
  • Kleur (stap 1) de witte stip in bij de lijst van uw keuze.
  • Kleur (stap 2) de witte stip in bij het nummer van de kandidaat van uw keuze.

U kunt ook een blanco stem uitbrengen. U kiest dan geen lijst en ook geen kandidaat. Wanneer u wel een lijst kiest, maar geen kandidaat, dan wordt aangenomen dat op de kandidaat met nummer 1 van de gekozen lijst wordt gestemd.

Een witte stip op het stembiljet moet met rood, zwart, blauw of groen worden ingekleurd. Andere kleuren maken de stem ongeldig.

Bekijk hier de uitleg over het nieuwe stembiljet (pdf).

Wanneer is een stem ongeldig?

Een stem is ongeldig als:

  • Meer dan één lijst of meer dan één kandidaat wordt gekozen.
  • Geen lijst wordt gekozen en wel een kandidaat.
  • Een keuze wordt gemaakt voor een kandidaatnummer dat niet voorkomt op de gekozen lijst.
  • Iets op het stembiljet wordt geschreven of geprint waardoor de identiteit van de kiezer mogelijk is te achterhalen.
  • Het stembiljet met een andere kleur dan rood, zwart, blauw of groen is ingevuld.

Stembiljet wordt per e-mail toegestuurd

Bent u permanent als kiezer in het buitenland geregistreerd, dan krijgt u vóór elke verkiezing automatisch het stembiljet per e-mail. U kunt dit stembiljet zelf printen, invullen en samen met het briefstembewijs opsturen naar het adres van het briefstembureau op de retourenveloppe. Omdat het digitale stembiljet niet hoeft te worden gedrukt en per post te worden verstuurd, krijgt u het eerder. U heeft dus langer de tijd om uw stem terug te sturen.

Wilt u uw stembiljet toch per post ontvangen? Dan kunt u dat per verkiezing aangeven op het wijzigingsformulier. Dit kan tot uiterlijk 6 weken voor een verkiezing.

Stuur het stembiljet per post terug

Stuur het ingevulde stembiljet (of blanco stembiljet, als u blanco stemt) zo snel als mogelijk per post terug (dus niet per e-mail!). Alleen per post ontvangen stembiljetten worden geteld, het is uw verantwoordelijkheid dat het stembiljet op tijd aankomt bij een briefstembureau.

Gepubliceerd: 14 juni 2017Laatste wijziging: