Permanente registratie voor kiezers buiten Nederland

Woont u niet in Nederland? En wilt u bij verkiezingen en referenda vanuit het buitenland stemmen? Registreer uzelf dan eenmalig. De documenten waarmee u kunt stemmen, krijgt u bij iedere verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Europees Parlement en raadgevend referenda automatisch per post. Opnieuw registreren voor elke verkiezing is niet meer nodig.

Referendum 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 is de eerstvolgende keer dat u als kiezer buiten Nederland kunt stemmen. U kunt uw stem uitbrengen bij het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

  • Om te kunnen stemmen bij het raadgevend referendum moet uw identiteitsdocument nog geldig zijn op 5 februari 2018.
  • Let op: U kon zich tot en met 7 februari 2018 registreren als u wilde meestemmen bij het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv). Heeft u zich nog niet geregistreerd, dan kunt u bij dit referendum uw stem dus niet uitbrengen.

Stembiljet raadgevend referendum wél per post

Bij het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten krijgt u uw stembiljet samen met het briefstembewijs via de post en niet via e-mail.

Voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018 kunt u ook zelf stemmen met een kiezerspas in Nederland of iemand machtigen om voor u te stemmen. Deze keuze moest op 7 februari door gemeente Den Haag zijn ontvangen. U kunt nu niet meer kiezen voor deze opties.

Permanent registreren

U registreert zich eenvoudig met het formulier.

Registreer u permanent als kiezer buiten Nederland

U krijgt per e-mail een bevestiging als de gemeente uw registratieverzoek heeft ontvangen. U krijgt een bevestiging van opname in het permanente register als de gemeente uw verzoek heeft verwerkt.

Voorwaarden voor registratie

Voor registratie als kiezer buiten Nederland gelden de volgende voorwaarden:

  • U woont buiten Nederland en u staat niet meer ingeschreven in een Nederlandse gemeente.
  • U heeft op het moment van de aanvraag de Nederlandse nationaliteit.
  • Uw kiesrecht is niet afgenomen.
  • U bent op het moment van de aanvraag 17 jaar of ouder. U kunt pas meedoen aan verkiezingen als u 18 jaar of ouder bent.

Al geregistreerd als kiezer buiten Nederland?

Heeft u zich na 1 april 2017 geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En heeft u ook raadgevende referenda aangeklikt? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de documenten automatisch per post.

Stemmen als kiezer buiten Nederland

Bent u geregistreerd? Dan krijgt u voor iedere verkiezing automatisch uw briefstembewijs en retourenveloppen toegestuurd per post. Het stembiljet krijgt u per e-mail. Wilt u uw stembiljet toch per post krijgen? Geef dit aan op het registratieformulier.

Als de kandidatenlijst is vastgesteld, krijgt u het stembiljet per e-mail verstuurd. U kunt dit stembiljet zelf uitprinten en invullen. Stuur het stembiljet daarna samen met het briefstembewijs en een kopie van uw Nederlandse paspoort of identiteitskaart op naar het adres van het briefstembureau op de retourenvelop.

Om te kunnen stemmen bij het raadgevend referendum moet uw identiteitsdocument nog geldig zijn op 5 februari 2018

Registraties van voor 1 april 2017 zijn niet permanent

Op 1 april 2017 is de wet veranderd. U hoeft zich hierdoor nog maar 1 keer als kiezer buiten Nederland te registreren. Heeft u zich voor 1 april geregistreerd? Bijvoorbeeld voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017? U bent dan nog niet opgenomen in het permanente register. U moet zich dan alsnog 1 keer registreren voor toekomstige verkiezingen.

Houd uw adres actueel

Verhuist u naar een ander adres in het buitenland? Geef dit dan door aan de gemeente Den Haag.

Een adreswijziging kan inmiddels niet meer worden verwerkt voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018.

Tijdelijk in het buitenland

U kunt geen briefstembewijs meer aanvragen voor het raadgevend referendum. Uw verzoek om per brief te stemmen moest uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn. U kunt nog wel tot en met 16 maart 17.00 uur een verzoek om een machtiging af te geven indienen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Meer informatie

Bekijk de video over permanente registratie voor kiezers in het buitenland.

Permanente Registratie Kiezers Buiten Nederland op het YouTube-kanaal van de gemeente Den Haag

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Gepubliceerd: 31 januari 2018Laatste wijziging: 7 maart 2018