Over het kiescollege niet-ingezetenen

De gemeente ondersteunt het kiescollege voor niet ingezetenen. Dit kiescollege niet-ingezetenen bestaat uit Nederlanders die in het buitenland wonen. De kiescollegeleden stemmen in mei voor de leden van de Eerste Kamer.

Het aantal kiescollegeleden is gebaseerd op het aantal kiezers dat zich voor deze kiescollegeverkiezing heeft geregistreerd vóór 1 februari 2023. Het kiescollege bestaat op basis van de aantal registraties uit 25 leden.

In de eerste, digitale, vergadering van het kiescollege op 29 maart 2023, zijn alle benoemde leden beëdigd.

Vergaderingen en besluitenlijst

De belangrijkste vergadering van het kiescollege is die waarin de stemming voor de leden van de Eerste Kamer plaatsvindt. Aangezien de leden in het buitenland wonen, vinden de vergaderingen digitaal plaats, met uitzondering van de zitting waarbij de stemming en telling plaatsvindt voor de Eerste Kamerverkiezing.

Deze vergadering is op 30 mei 2023, 14.15 - 17.00 uur. De vergadering vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis.

De vergaderingen zijn online live te volgen en achteraf terug te zien. Van iedere vergadering maakt de griffie een besluitenlijst.

Voorzitter en griffier van het kiescollege

De burgemeester van de gemeente Den Haag is de voorzitter van het kiescollege. De griffier ondersteunt het kiescollege bij haar taken.

Het reglement van orde voor de vergaderingen van het kiescollege, de gedragscode en de instructie voor de griffier vindt u hieronder:

Reglement van orde (PDF, 345,5 kB)
Gedragscode (PDF, 225,8 kB)
Instructie griffier (PDF, 185,1 kB)
Zetelverdeling
ZETELVERDELING
GroenLinks 5
D66 4
VVD 4
JA21 2
PvdA 2
Volt 2
Partij voor de Dieren 2
Forum voor Democratie 2
CDA 1
SP 1

Contact

Het kiescollege niet-ingezetenen wordt ondersteund door de griffier van de gemeente Den Haag, te bereiken via e-mail: kc.griffie@denhaag.nl.

Gepubliceerd: 14 maart 2023Laatste wijziging: 13 april 2023