Ligthart, M.E. (Mandy)- Kiescollegelid Partij voor de Dieren

Keij, Eelco

Personalia

Naam
Ligthart

Voornaam
Mandy

Contact:


E-mail: maria.ligthart@europarl.europa.eu
Telefoon: +32 2 28 47629

Nevenfuncties (inclusief beroep)

Betaald:

  • Geaccrediteerde parlementaire medewerkers Europees Parlement