Den Haag - Kiezers buiten Nederland: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Kiezers buiten Nederland: verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen

Op 20 maart 2019 zijn de provinciale statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. In de Kieswet staat wie er mag stemmen bij verkiezingen. Voor deze 2 verkiezingen geldt dat de kiezer in Nederland ingeschreven moet staan. Kiezers in het buitenland mogen dus niet stemmen bij deze verkiezingen.

Kiezers buiten Nederland kunnen zich bij unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag inschrijven voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. De eerstvolgende verkiezing voor kiezers buiten Nederland is op 23 mei 2019. Zij kunnen dan stemmen voor de Nederlandse kandidaten van het Europees Parlement.

Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 27 februari 2019Laatste wijziging: 27 februari 2019