Kiezers buiten Nederland: stembiljet voor de verkiezing van het Europees Parlement

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement is op donderdag 23 mei 2019. De gemeente Den Haag verstuurt het stembiljet ongeveer 4 weken voor de dag van de verkiezing. Lees meer over het stembiljet.

Het stembiljet kan helaas niet eerder verstuurd worden. Pas op 15 april besluit de Kiesraad welke partijen en welke kandidaten meedoen aan de verkiezing en wat de lijstvolgorde is. Het is mogelijk dat er bezwaar wordt gemaakt tegen dit besluit. In dat geval moet de Raad van State zo’n bezwaar behandelen. Dat kost tijd. Totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan staat dus niet vast welke partijen en kandidaten mee doen en kan het stembiljet ook niet worden verzonden.

Per post of e-mail

U krijgt het stembiljet per post of e-mail. Dit ligt eraan welke keuze u heeft gemaakt bij registratie. Weet u niet meer welke keuze u heeft gemaakt of wilt u alsnog het stembiljet per e-mail ontvangen? Geef dit dan door via kbn.verkiezingen@denhaag.nl. Bellen kan ook: 0031 70 353 44 00, tussen 8.30 uur en 17.00 uur Nederlandse tijd.

Naast het stembiljet ontvangt u een overzicht van alle kandidaten waarop u een stem kunt uitbrengen.

Stembiljet printen

Heeft u het stembiljet via e-mail gekregen? Dan kunt u het zelf printen. Dat gaat heel eenvoudig, want het is A4-formaat. U mag uw stembiljet in kleur afdrukken, maar ook in zwart-wit. Let u er wel op dat u altijd op wit en onbedrukt papier print en enkelzijdig. Printen op beide zijden van het papier kan leiden tot een ongeldige stem.

Stembiljet invullen

Op het stembiljet staan de namen van de politieke partijen (de lijsten) waarop u kunt stemmen en de nummers van de kandidaten. Voordat u gaat stemmen, bekijkt u het overzicht van kandidaten. In dat overzicht staan (per lijst) de namen van nummers van de kandidaten die meedoen aan de verkiezing. U kunt het stembiljet invullen met rood, zwart, blauw of groen. Bekijk het voorbeeld:

Infographic met uitleg over het invullen van het stembiljet.

U stemt zo:

 1. Maak 1 keuze voor een lijst.
  EN
 2. Maak 1 keuze voor een kandidaatnummer.

Vult u op het stembiljet niets in, dan brengt u een blanco stem uit.

In de folder leest u meer over hoe het stemmen gaat en hoe u een geldige stem uitbrengt:

Folder met uitleg over het invullen van het stembiljet (PDF, 1,1 MB)

Ongeldige stem

Een stem is ongeldig in de volgende gevallen:

 • Er is geen lijst (partij) gekozen.
 • Er is meer dan 1 lijst (partij) gekozen.
 • Er is meer dan 1 kandidaat gekozen.
 • Er is een kandidaatnummer gekozen dat niet voorkomt op de lijst (partij).
 • Er staat iets op het stembiljet waardoor uw identiteit is te achterhalen.
 • De witte stip is niet ingekleurd, maar bijvoorbeeld met een pijl of een cirkel of anders gemarkeerd.
 • De witte stip is ingekleurd met een andere kleur dan rood, zwart, blauw of groen.
 • Het stembiljet is in meervoud of dubbelzijdig afgedrukt en ingeleverd.
 • De keuzes zijn niet op het stembiljet gemaakt maar bijvoorbeeld op het overzicht van de kandidaten of de uitlegfolder.

Oefenen met het nieuwe stembiljet

De kiezers in het buitenland stemmen bij de verkiezing van de leden van het Europees Parlement op 23 mei 2019 met een ander stembiljet dan in Nederland wordt gebruikt bij het stemmen in het stemlokaal. Dit is om het stembiljet per e-mail te kunnen toesturen. Het is een experiment. Er is al eerder in 2014 en 2017 met dit nieuwe stembiljet geëxperimenteerd. U kunt oefenen met het invullen van het stembiljet en het uitbrengen van een geldige stem op: nieuwstembiljetvanuithetbuitenland.nl.

Stembiljet versturen

Heeft u het stembiljet ingevuld? Dan verstuurt u het zo:

 • Stop het ingevulde stembiljet in de witte stembiljet-envelop die u heeft gekregen.
 • Doe deze witte envelop samen met het door u gedateerde en ondertekende briefstembewijs in de oranje retourenvelop die u heeft ontvangen.
 • Voeg daarbij ook een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Plak de oranje retourenvelop dicht, frankeer hem en stuur hem op naar het briefstembureau. U kunt ook, als u daar de gelegenheid voor heeft, persoonlijk de envelop afgeven bij het briefstembureau.
De envelop met al deze documenten moet uiterlijk op 23 mei 2019 om 15.00 uur (lokale tijd) door het briefstembureau zijn ontvangen.

In plaats van de oranje retourenvelop kunt u als u dat wilt ook een eigen retourenvelop gebruiken. In dat geval moet u zelf de retourenvelop juist adresseren. Meer informatie? Kijk op Stemmen per brief.

U kunt uw ingevulde stembiljet niet per e-mail insturen. Dit is wettelijk niet mogelijk. Doet u dat wel dan is uw stem ongeldig.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.

Bekijk de video Stemmen vanuit het buitenland (YouTube-kanaal gemeente)
Zie ook Kiezers buiten Nederland

Gepubliceerd: 4 april 2019Laatste wijziging: 10 april 2019