Kiezers buiten Nederland: Iemand machtigen om voor u te stemmen

Bent u geregistreerd als kiezer buiten Nederland? En wilt u bij het raadgevend referendum op 21 maart 2018 iemand in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba namens u laten stemmen? Geef die persoon dan een machtiging (volmacht). Uw verzoek voor deze volmacht moet uiterlijk op 7 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn.

Iemand anders machtigen kan een uitkomst zijn wanneer u in een land woont met minder betrouwbare of trage postbezorging. Want u wilt natuurlijk zeker weten dat uw stem op tijd binnen is.

Iemand anders machtigen

Verzoek voor volmacht indienen

 1. Zorg dat u bent geregistreerd als kiezer buiten Nederland
 2. Vul het machtigingsformulier in en print het uit.
 3. Onderteken het formulier en stuur het samen met uw een kopie van uw Nederlandse identiteitsdocument op naar de persoon die namens u gaat stemmen. Dit mag digitaal of per post.
 4. De persoon die voor u gaat stemmen, ondertekent dit formulier ook. Hij of zij stuurt dit samen met een kopie van zijn of haar Nederlands identiteitsdocument en een kopie uw Nederlands identiteitsdocument, naar Unit Verkiezingen van de gemeente Den Haag.
  Doe dit:
  door het ondertekende formulier te printen en te uploaden
  via e-mail kbn.verkiezingen@denhaag.nl
  per post.
 5. Unit Verkiezingen verstuurt de volmacht per post naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij of zij namens u stemmen.

Uw volmachtbewijs wordt op 12 februari 2018 verzonden.

Vraag aan de persoon die u wilt machtigen, of hij of zij ook is gemachtigd door andere personen. Een persoon mag maximaal namens 2 andere mensen stemmen. Daarnaast moet de gemachtigde ook zelf stemmen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem contact op via e-mail met kbn.verkiezingen@denhaag.nl of bel met +31 70 353 4400. U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur (Nederlandse tijd).

Gepubliceerd: 16 november 2017Laatste wijziging: 1 december 2017